UPC : Escola tècnica superior d'enginyers de camins, canals i ports de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (Graus + Estudis anteriors al EEES)

BATX. / COU AMB PAU 242
UNIV. BATX. / COU 53
ALTRES ACCESSOS 29
FP2, CFGS 17
UNIV. FP2 / CFGS 9
DIPLOMAT, LLICENCIAT 8
Total 358

Demanda (Graus + Estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000395 Enginyeria civil 195 274 117 132
GRAU00000440 Enginyeria de la construcció 174 351 145 132
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 369 625 262 264

Assignacions per preferència, unitat

  • assignació 1a
  • assignació 2a
  • assignació 3a
  • assignació 4a

Assignacions segons preferència

assignació 1a 331
assignació 2a 37
assignació 3a 14
assignació 4a 14

Distribució dels alumnes nou ingrés segons crèdits ordinaris matriculats