Ciències

Ciències ambientals

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Ciències ambientals 8,648
UAB Ciències ambientals 8,506
UAB Ciències ambientals / Geologia 9,548
UdG Biologia / Ciències ambientals 9,024
UdG Ciències ambientals 5,624
UVic-UCC Ciències ambientals / Tecnologia i gestió alimentària 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 80 117 98 76,47% 408 20,69% 85,94% 77 92,8%
UAB 80 80 81 70,13% 356 13,58% 82,74% 25 97,04%
UdG 70 51 74 64,79% 272 11,11% 81,9% 38 91,17%
UVic-UCC 0 0 0 ND 37 0% 86,85% 10 90,81%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 230 248 253 70,82% 1.073 15,04% 83,82% 150 92,92%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • FINLÀNDIA
 • PAÏSOS BAIXOS, ELS
 • PORTUGAL
 • DINAMARCA
 • HONGRIA
 • Resta de categories