Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria agroalimentària

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UdG Enginyeria agroalimentària 5
UdL Enginyeria agrària i alimentària 5
URV Enginyeria agroalimentària 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UdG 40 30 36 100% 115 27,78% 73,51% 6 97,86%
UdL 80 49 49 93,02% 163 23,26% 73,34% 17 97,14%
URV 40 17 24 100% 48 45,83% 50,11% 1 100%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 160 96 109 96,51% 326 30,1% 69,99% 24 97,44%

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

  • ITÀLIA