Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria de sistemes de telecomunicació

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Enginyeria de sistemes de telecomunicació 5
UAB Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria informàtica 5,84
UPC Enginyeria de sistemes de telecomunicació 5
UPC Enginyeria de sistemes de telecomunicació 7,54

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 70 57 69 98,15% 180 23,88% 54,43% 3 99,86%
UPC 200 147 182 92,86% 626 25% 67,78% 19 94,81%
URL 80 0 12 ND 89 8,33% 60,46% 9 91,94%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 350 204 263 94,33% 895 23,89% 64,03% 31 93,84%

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

  • FINLÀNDIA