Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria electrònica industrial i automàtica

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Enginyeria electrònica industrial i automàtica EU Salesiana de Sarrià 5
UPC Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química 5
UPC Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química 5,332
UPC Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica 5
UPC Enginyeria electrònica industrial i automàtica 7,434
UPC Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica 5
UdG Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica 5
UdG Enginyeria electrònica industrial i automàtica 5
UdL Enginyeria en electrònica industrial i automàtica 5,13
URV Enginyeria electrònica industrial i automàtica 5
UVic-UCC Enginyeria d'organització industrial / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecatrònica 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 40 28 32 95,65% 118 21,88% 74,44% 21 92,31%
UPC 120 144 211 91,27% 1.092 13,31% 80,7% 131 92,18%
UdG 60 46 43 97,37% 196 20,93% 70,79% 18 91,32%
UdL 40 46 44 97,5% 135 37,84% 68,79% 8 96,82%
URV 60 70 85 96,97% 202 25% 68,64% 13 97,01%
UVic-UCC 0 0 0 ND 28 0% 86,47% 3 100%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 320 334 415 94,54% 1.771 18,75% 76,75% 194 92,68%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ALEMANYA
 • FRANÇA
 • PAÏSOS BAIXOS, ELS
 • ITÀLIA
 • ÀUSTRIA
 • Resta de categories