Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UPC Enginyeria de sistemes TIC 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UPC 40 35 36 90,91% 114 22,22% 82,66% 13 98,42%
URL 40 0 13 ND 88 7,14% 66,83% 8 88,14%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 80 35 49 90,91% 202 18% 76,04% 21 93,86%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ÀUSTRIA
 • DINAMARCA
 • SUÏSSA