Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria en vehicles aeroespacials

Alumnes

  • Any Acadèmic :

Evolució de la distribució per universitat dels alumnes matriculats

  • UPC

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 19
Home 105

Nombre d'alumnes matriculats

  • Dona
  • Home

Evolució de la distribució per edat dels alumnes matriculats

Via d'accés dels alumnes matriculats

Batx. / COU amb PAU 101
Altres accessos 11
Univ. Batx. / COU 7
Diplomat, llicenciat 2
Més grans de 25 anys 2
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 124