Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria en vehicles aeroespacials

Accés matrícula

 • Curs acadèmic :

Oferta

 • Places d'estudis anteriors a l'EEES + graus
 • Places de màsters

Demanda i assignació segons preferència

 • Demanda
 • Assignació

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

 • De 5 a <6
 • De 6 a <7
 • De 7 a <8
 • De 8 a <9
 • De 9 a <10
 • De 10 a <11
 • De 11 a <12
 • De 12 a <13
 • De 13 a 14
 • Sense informar

Només es mostren les universitats que participen del procés de preinscripció, universitats públiques més la universitat de Vic

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

 • Batx. / COU amb PAU
 • Diplomat, llicenciat
 • Univ. Batx. / COU
 • Altres accessos

Només es mostren les universitats que participen del procés de preinscripció, universitats públiques més universitat de Vic

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats