Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria en vehicles aeroespacials

Professorat

 • Curs acadèmic :

Relació d'alumnes ETC i PDI ETC (ETC: equivalent a temps complet)

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula

HIDA per tipologia de professorat

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

HIDA segons el grau de titulació del professor

Doctor 1.715,04
No doctor 618,72
Sense informar 0,64
Total 2.334,4

La categoria “Sense informar” correspon al personal que fa classe i que és investigador o PAS o personal aliè a la universitat

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS