Ciències Socials i Jurídiques

Gestió turística i hotelera

Resum

  • Curs acadèmic :

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
URL 90 0 ND 91 265 86,17% 0 ND