Ciències Socials i Jurídiques

Gestió turística i hotelera

Resum

  • Curs acadèmic :

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
URL 90 0 91 ND 265 23,08% 86,17% 0 ND