Arts i Humanitats

Història

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Història 5
UAB Història 5
UPF Humanitats 5
UdG Història 5
UdL Geografia i ordenació del territori / Història / Història de l'art 5
URV Història / Història de l'art (agrupació) 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 340 257 312 95,88% 1.250 25,82% 82,49% 143 95,18%
UAB 160 109 132 94,57% 631 17,42% 82,27% 126 94,79%
UPF 170 149 192 91,97% 632 24,4% 84,74% 83 92,78%
UdG 60 40 52 97,22% 201 13,46% 80,17% 30 95,24%
UdL 0 0 20 ND 106 10% 82,05% 12 94,67%
URV 0 0 59 ND 199 13,56% 85,09% 36 94,12%
UOC 1.000 0 296 ND 1.314 ND 76,91% 35 95,78%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1.730 555 1.063 94,55% 4.333 21,71% 82,03% 465 94,59%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITÀLIA
 • FRANÇA
 • XILE
 • MÈXIC
 • PAÏSOS BAIXOS, ELS
 • Resta de categories