Arts i Humanitats

Història

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Història 5
UAB Història 5
UPF Humanitats 5
UdG Història 5
UdL Geografia i ordenació del territori / Història / Història de l'art 5
URV Història / Història de l'art (agrupació) 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 340 257 95,88% 312 1.250 82,49% 143 95,18%
UAB 160 109 94,57% 132 631 82,27% 126 94,79%
UPF 170 149 91,97% 192 632 84,74% 83 92,78%
UdG 60 40 97,22% 52 201 80,17% 30 95,24%
UdL 0 0 ND 20 106 82,05% 12 94,67%
URV 0 0 ND 59 199 85,09% 36 94,12%
UOC 1.000 0 ND 296 1.314 76,91% 35 95,78%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITÀLIA
 • FRANÇA
 • XILE
 • MÈXIC
 • PAÏSOS BAIXOS, ELS
 • Resta de categories