Ciències de la Salut

Infermeria

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Infermeria 8,592
UB Infermeria Sant Joan de Déu 6,97
UAB Infermeria 5,022
UAB Infermeria 8,548
UAB Infermeria Creu Roja 5,58
UAB Infermeria Gimbernat 5
UAB Infermeria Sant Pau 7,56
UPF Infermeria (del Mar) 5,19
UPF Infermeria Tecnocampus 6,25
UdG Infermeria 7,786
UdL Infermeria 7,542
URV Infermeria (Tarragona) 7,67
URV Infermeria (Tortosa) 7,284
URV Infermeria (Vendrell) 7,7
UVic-UCC Infermeria 5,816

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 385 977 83,96% 373 1.087 92,42% 0 ND
UAB 90 270 68,5% 87 242 91,88% 0 ND
UPF 0 0 61,41% 0 0 0% 0 ND
UdG 130 263 81,42% 133 400 94,14% 0 ND
UdL 90 183 81,71% 98 266 97,85% 0 ND
URV 200 405 80,71% 206 591 92,05% 0 ND
URL 130 0 ND 95 303 89,23% 14 ND
UVic-UCC 120 118 72,09% 117 337 90,99% 0 ND
UIC 80 0 ND 96 248 95,58% 0 ND

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITÀLIA
 • DINAMARCA
 • NORUEGA
 • PORTUGAL
 • SUÈCIA
 • Resta de categories