Ciències de la Salut

Infermeria

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Infermeria 8,592
UB Infermeria Sant Joan de Déu 6,97
UAB Infermeria 5,022
UAB Infermeria 8,548
UAB Infermeria Creu Roja 5,58
UAB Infermeria Gimbernat 5
UAB Infermeria Sant Pau 7,56
UPF Infermeria (del Mar) 5,19
UPF Infermeria Tecnocampus 6,25
UdG Infermeria 7,786
UdL Infermeria 7,542
URV Infermeria (Tarragona) 7,67
URV Infermeria (Tortosa) 7,284
URV Infermeria (Vendrell) 7,7
UVic-UCC Infermeria 5,816

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 385 977 373 83,96% 1.087 4,67% 92,42% 0 ND
UAB 90 270 87 68,5% 242 10,84% 91,88% 0 ND
UPF 0 0 0 61,41% 0 9,36% 0% 0 ND
UdG 130 263 133 81,42% 400 14,29% 94,14% 0 ND
UdL 90 183 98 81,71% 266 6,12% 97,85% 0 ND
URV 200 405 206 80,71% 591 8,74% 92,05% 0 ND
URL 130 0 95 ND 303 4,21% 89,23% 14 ND
UVic-UCC 120 118 117 72,09% 337 12,82% 90,99% 0 ND
UIC 80 0 96 ND 248 5,21% 95,58% 0 ND
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1.225 2.216 1.205 75,15% 3.474 8,45% 92,76% 14 ND

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITÀLIA
 • DINAMARCA
 • NORUEGA
 • PORTUGAL
 • SUÈCIA
 • Resta de categories