Ciències de la Salut

Psicologia

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Psicologia 7,64
UAB Psicologia 7,564
UdG Psicologia 7,339
UdL Psicologia 6,864
URV Psicologia 6,864
UVic-UCC Psicologia 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 480 942 501 95,09% 2.202 12,98% 89,24% 399 92,92%
UAB 360 567 361 87,68% 1.438 11,91% 89,37% 269 97,34%
UdG 80 155 82 84,81% 308 8,75% 92,89% 38 96,71%
UdL 60 111 59 81,67% 190 5,17% 91,88% 35 99,57%
URV 120 161 126 78,18% 471 14,17% 86,04% 78 94,78%
URL 140 0 160 ND 564 19,38% 85,35% 112 96,19%
UVic-UCC 60 34 57 52,63% 203 12,28% 87,59% 23 98,92%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1.300 1.970 1.346 88,01% 5.376 12,94% 88,79% 954 95,19%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITÀLIA
 • ESPANYA
 • BÈLGICA
 • PAÏSOS BAIXOS, ELS
 • XILE
 • Resta de categories