Ciències Socials i Jurídiques

Publicitat i relacions públiques

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Publicitat i Relacions Públiques 7,594
UAB Publicitat i Relacions Públiques 9,998
UdG Publicitat i relacions públiques 7,464
URV Publicitat i Relacions Públiques 8,582
UVic-UCC Publicitat i Relacions Públiques 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 120 215 77,1% 138 497 94,56% 49 97,76%
UAB 80 190 60,26% 84 316 96,13% 59 98,09%
UPF 0 0 ND 0 181 98,06% 71 99,31%
UdG 80 122 82,95% 88 336 92,29% 44 97,59%
URV 40 70 73,17% 46 148 91,48% 15 98,12%
URL 120 0 ND 1 436 93,63% 122 92,65%
UVic-UCC 50 21 60,71% 44 183 88,92% 31 92,19%
UIC 60 0 ND 25 128 86,77% 25 96,29%
UAO CEU 40 0 ND 12 87 96,59% 0 ND

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITÀLIA
 • BÈLGICA
 • PAÏSOS BAIXOS, ELS
 • ALEMANYA
 • REGNE UNIT, EL
 • Resta de categories