Ciències Socials i Jurídiques

Relacions laborals i ocupació

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
URV Relacions laborals i ocupació 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
URV 125 39 78,05% 86 373 80,51% 54 89,57%
UOC 1.200 0 ND 274 893 75,43% 3 98,36%

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

  • ITÀLIA