Ciències Socials i Jurídiques

Educació primària/Educació infaltil

Resum

  • Curs acadèmic :

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 40 235 100% 48 48 95,98% 0 ND
UdG 50 93 90,38% 54 54 98,27% 0 ND
UdL 30 45 90,32% 32 32 96,11% 0 ND
URV 30 64 97,5% 41 41 96,47% 0 ND
UVic-UCC 40 29 92,59% 44 44 87,7% 0 ND
UAO CEU 0 0 ND 18 42 96,53% 0 ND

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sense informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats