Estudi Branca Universitats
Administració i direcció d'empreses Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Administració i direcció d'empreses - dret Ciències socials i jurídiques UAB  
Administració i direcció d'empreses / publicitat i relacions públiques Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Administració i gestió immobiliària Ciències socials i jurídiques URV  
Aeronàutica Enginyeria i arquitectura URV  
Antropologia social i cultural Arts i Humanitats UB   UAB   URV  
Arqueologia Arts i Humanitats URV  
Arqueologia Arts i Humanitats UB   URV  
Arqueologia del quaternari i evolució humana Arts i Humanitats URV  
Arquitectura Enginyeria i arquitectura UPC   URL   URV   UdG   UIC  
Arquitectura d'interiors Enginyeria i arquitectura UPC   UPF  
Arquitectura tècnica Enginyeria i arquitectura UPC   UPF   URL   UdG   UdL  
Arts i disseny Arts i Humanitats UAB   URV  
Arxivística i gestió documental Ciències socials i jurídiques UAB  
Aviació comercial. pilot comercial Enginyeria i arquitectura URV  
Aviació comercial. pilot de transport línia aèria Enginyeria i arquitectura URV  
Bachelor en tecnologia i producció industrial Ciències socials i jurídiques UIC  
Bachelor en tecnologia i producció industrial (s) Ciències socials i jurídiques UIC  
Belles arts Arts i Humanitats UB  
Biblioteconomia i documentació Ciències socials i jurídiques UB   UVic-UCC  
Biologia Ciències UB   UAB   UPF   UdG  
Bioquímica Ciències UB   UAB   URV  
Biotecnologia Ciències UAB   URV   UdL   UVic-UCC  
Biotecnologia Ciències UAB  
Ciència i mètode en infermeria Ciències de la salut URV  
Ciència i tecnologia dels aliments Ciències de la salut UB   UAB   UdG   UdL   UVic-UCC  
Ciències actuarials i financeres Ciències socials i jurídiques UB  
Ciències ambientals Ciències UB   UAB   UdG   UVic-UCC  
Ciències de la infermeria Ciències de la salut URV  
Ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències socials i jurídiques UB   URL   UdL   UVic-UCC  
Ciències del treball Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URV   UdG   UdL   UOC  
Ciències econòmiques i empresarials Ciències socials i jurídiques UPF  
Ciències empresarials Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPC   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Ciències empresarials - relacions laborals Ciències socials i jurídiques UPF  
Ciències i tècniques estadístiques Ciències UPC  
Ciències polítiques i de l'administració Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   UOC   UAO CEU  
Ciències sanitàries Ciències de la salut UdL  
Cinema i audiovisuals Ciències socials i jurídiques UB  
Comerç internacional Ciències socials i jurídiques UPF  
Comunicació audiovisual Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   UdL   UOC   UVic-UCC   UIC  
Comunicació i relacions públiques Ciències socials i jurídiques UdG  
Criminologia Ciències socials i jurídiques UdG  
Criminologia Ciències socials i jurídiques UdG  
Criminologia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UdG   UIC  
Criminologia i política criminal Ciències socials i jurídiques UB  
Dansa per a mestres de primària Arts i Humanitats UAB  
Direcció hotelera Ciències socials i jurídiques UAB  
Disseny Enginyeria i arquitectura UAB   UPC  
Disseny i desenvolupament del producte Enginyeria i arquitectura UdG  
Disseny i desenvolupament del producte Enginyeria i arquitectura UdG  
Disseny, especialitat en disseny del producte Enginyeria i arquitectura UdG  
Documentació Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UOC  
Dret Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UIC   UAO CEU  
Dret / ciències empresarials Ciències socials i jurídiques UdL  
Dret ambiental Ciències socials i jurídiques URV  
E.t.industrial esp. electrònica industrial / e. t.telecomunicació esp. sistemes de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Economia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URV   UdG   UAO CEU  
Educació social Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Empresa internacional Ciències socials i jurídiques UB  
Eng. de camins, canals i ports i grau en matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Eng. industrial i grau en matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Eng. informàtica i grau en matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Eng. telecomunicacions i grau en matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyer en informàtica i grau en matemàtiques Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria aeronàutica Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria agronòmica Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria ambiental Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria de camins, canals i ports Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports - enginyeria industrial Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports - enginyeria informàtica Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports - enginyeria llic. de matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de forests Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria de materials Enginyeria i arquitectura UB   UAB   UPC  
Enginyeria de materials Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de mines Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   UPF   URL  
Enginyeria de telecomunicació - enginyeria industrial Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicació - enginyeria informàtica Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicació - matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial Enginyeria i arquitectura UPC   URV  
Enginyeria en electrònica Enginyeria i arquitectura UB   UAB   UPC   URL  
Enginyeria en informàtica Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC  
Enginyeria en organització industrial Enginyeria i arquitectura UPC   UVic-UCC  
Enginyeria europea de materials Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria geològica Enginyeria i arquitectura UB  
Enginyeria geològica Enginyeria i arquitectura UB   UPC  
Enginyeria industrial Enginyeria i arquitectura UPC   URL   UdG  
Enginyeria industrial - llic. de matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria industrial - enginyeria informàtica Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria informàtica - matemàtiques Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria informàtica - matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria logística Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria multimèdia Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria química Enginyeria i arquitectura UB   UAB   UPC   URL   URV  
Enginyeria química i processos (2004) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries Enginyeria i arquitectura UPC   UdG   UdL  
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria Enginyeria i arquitectura UPC   UdL  
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries Enginyeria i arquitectura UPC   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria tècnica agrícola, totes les especialitats Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tècnica de telecomunicació + enginyeria tècnica industrial Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UPC   URL   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   URL  
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge Enginyeria i arquitectura UPC   URL  
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica Enginyeria i arquitectura UPC   UPF   URL   URV   UOC  
Enginyeria tècnica en disseny industrial Enginyeria i arquitectura UPF  
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió / enginyeria tècnica en informàtica de sistemes Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes Enginyeria i arquitectura UB   UAB   UPC   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica en obres públiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tècnica en obres públiques, especialitat en construccions civils Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tècnica en obres públiques, especialitat en hidrologia Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tècnica en obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tècnica en topografia Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   URV  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   URV   UdG   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial - electricitat Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial i electricitat Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   URV   UdG   UdL  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   URV   UdG  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell Enginyeria i arquitectura UPC  
Enologia Enginyeria i arquitectura URV  
Enologia Enginyeria i arquitectura URV  
Estadística Ciències UB   UAB   UPC  
Estudis alemanys Arts i Humanitats URV  
Estudis culturals mediterranis. gestió de conflictes internac. (2004) Arts i Humanitats URV  
Estudis d'àsia oriental Arts i Humanitats UAB   UPF   UOC  
Estudis immobiliaris i de la construcció Ciències socials i jurídiques UB  
Estudis internacionals i interculturals Ciències socials i jurídiques UAB  
Farmàcia Ciències de la salut UB  
Filologia alemanya Arts i Humanitats UB  
Filologia anglesa Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdL  
Filologia àrab Arts i Humanitats UB  
Filologia catalana Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdG   UdL   UOC  
Filologia clàssica Arts i Humanitats UB   UAB  
Filologia eslava Arts i Humanitats UB  
Filologia francesa Arts i Humanitats UB   UAB   UdL  
Filologia francesa - traducció i interpretació (francès) Arts i Humanitats UAB  
Filologia gallega Arts i Humanitats UB  
Filologia hebrea Arts i Humanitats UB  
Filologia hispànica Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Filologia italiana Arts i Humanitats UB  
Filologia portuguesa Arts i Humanitats UB  
Filologia romànica Arts i Humanitats UB   UdG  
Filosofia Arts i Humanitats UB   UAB   URL   UdG  
Física Ciències UB   UAB  
Fisioteràpia Ciències de la salut UAB   URL   URV   UdG   UVic-UCC   UIC  
Formació a les organitzacions Arts i Humanitats UB  
Fotografia Enginyeria i arquitectura UPC  
Fotografia i creació digital Enginyeria i arquitectura UPC  
Geografia Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Geologia Ciències UB   UAB  
Gestió aeronàutica Enginyeria i arquitectura UAB  
Gestió de l'edificació Enginyeria i arquitectura UdG  
Gestió d'empreses aeronàutiques i operacions aèries Enginyeria i arquitectura URV  
Gestió i administració pública Ciències socials i jurídiques UB   UPF   UdG   UIC  
Gestió turística Ciències socials i jurídiques UdG  
Graduat en mitjans audiovisuals Ciències socials i jurídiques UPC  
Graduat en traducció i interpretació i llicenciat en filologia francesa Arts i Humanitats UAB  
Graduat sènior en cultura, ciència i tecnologia Ciències socials i jurídiques UAB   UdL  
Graduat superior en comerç internacional Ciències socials i jurídiques UPF  
Graduat superior en comunicació especialitat en publicitat, màrqueting i relacions públiques Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Graduat superior en comunicació. especialitat de periodisme empresarial Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Graduat superior en disseny de moda Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Graduat superior en disseny d'interiors Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Graduat superior en disseny gràfic Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Graduat superior en disseny lai - especialitat disseny d'interiors Enginyeria i arquitectura UIC  
Graduat superior en disseny lai - especialitat disseny gràfic Enginyeria i arquitectura UIC  
Graduat superior en empresa i economia internacional Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Història Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Història de l'art Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Història i ciències de la música Arts i Humanitats UAB  
Humanitats Arts i Humanitats UAB   UPF   URL   UOC   UIC  
Infermeria Ciències de la salut UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC  
Investigació i tècniques de mercat Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   UOC  
Investigació privada Ciències socials i jurídiques UB  
Lingüística Arts i Humanitats UB   UPF  
Llicenciat en filologia anglesa i filologia catalana Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia anglesa i filologia francesa Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia anglesa i filologia hispànica Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia catalana i filologia anglesa Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia catalana i filologia francesa Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia catalana i filologia hispànica Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia francesa i filologia anglesa Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia francesa i filologia catalana Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia francesa i filologia hispànica Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia hispànica i filologia anglesa Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia hispànica i filologia catalana Arts i Humanitats UAB  
Llicenciat en filologia hispànica i filologia francesa Arts i Humanitats UAB  
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i dret Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i economía Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i publicitat i rrpp Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Llicenciatures de dret i ciències polítiques Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Llicenciatures de dret i periodisme Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Llicenciatures de periodisme i ciències polítiques Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Llicenciatures de publicitat i rrpp i periodisme Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Logopèdia Ciències de la salut UAB   URL  
Màquines navals (dipl.) Enginyeria i arquitectura UPC  
Màquines navals (llic.) Enginyeria i arquitectura UPC  
Matemàtiques Ciències UB   UAB   UPC  
Matemàtiques amb complements Ciències UPC  
Medicina Ciències de la salut UB   UAB   URV   UdL  
Mestre. especialitat de llengua estrangera Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Mestre. especialitat d'educació especial Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdL   UVic-UCC  
Mestre. especialitat d'educació física Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Mestre. especialitat d'educació infantil Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC  
Mestre. especialitat d'educació musical Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL  
Mestre. especialitat d'educació primària Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC  
Meteorologia i climatologia Ciències UB  
Multimèdia Enginyeria i arquitectura UAB   UPC  
Nàutica i transport marítim Enginyeria i arquitectura UPC  
Navegació marítima Enginyeria i arquitectura UPC  
Nutrició humana i dietètica Ciències de la salut UB   URL   URV   UdL   UVic-UCC  
Nutrició i metabolisme Ciències de la salut URV  
Odontologia Ciències de la salut UB   UIC  
Òptica i optometria Ciències de la salut UPC  
Paisatgisme Enginyeria i arquitectura UPC  
Pedagogia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG  
Pedagogia social Ciències socials i jurídiques UB   UPC  
Periodisme Ciències socials i jurídiques UAB   UPF   URL   URV   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Podologia Ciències de la salut UB   UAB  
Prevenció de riscos laborals Ciències de la salut UPC   UdG  
Prevenció i seguretat integral Ciències socials i jurídiques UAB  
Psicologia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UOC   UAO CEU  
Psicopedagogia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Publicitat i relacions públiques Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UOC   UVic-UCC   UAO CEU  
Publicitat i relacions públiques / turisme Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Quaternari i prehistòria Ciències URV  
Química Ciències UB   UAB   URL   URV   UdG  
Química a la industria Enginyeria i arquitectura URV  
Realització audiovisual i multimèdia Enginyeria i arquitectura UdG  
Relacions laborals Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdL  
Relacions públiques i comunicació de les organitzacions Ciències socials i jurídiques UdG  
Seguretat pública i privada Ciències socials i jurídiques UB  
Sociologia Ciències socials i jurídiques UB   UAB  
Te en comunicació, especialitat en periodisme empresarial Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Te en comunicació, especialitat en publicitat, màrqueting i relacions públiques Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Te en empresa i economia internacional Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Tècniques cromatogràfiques aplicades Arts i Humanitats URV  
Tecnologia ambiental Enginyeria i arquitectura UdG  
Tecnologia del medi ambient Enginyeria i arquitectura URV  
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement Ciències socials i jurídiques URV  
Teoria de la literatura i literatura comparada Arts i Humanitats UB   UAB  
Teràpia ocupacional Ciències de la salut UAB   UVic-UCC  
Traducció i interpretació Arts i Humanitats UAB   UPF   UVic-UCC  
Traducció i interpretació (alemany) Arts i Humanitats UAB   UPF  
Traducció i interpretació (anglès) Arts i Humanitats UAB   UPF  
Traducció i interpretació (francès) Arts i Humanitats UAB   UPF  
Traducció i interpretació (francès) - filologia francesa Arts i Humanitats UAB  
Treball social Ciències socials i jurídiques UB   URL   URV   UdL  
Tributari comptable Ciències socials i jurídiques UB  
Turisme Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Veterinària Ciències de la salut UAB  
Zootècnia Ciències URV  
Zzz Desconegut URV