Estudi Branca Universitats
Administració d'empreses i gestió de la innovació Ciències socials i jurídiques UPF  
Administració i direcció d'empreses Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPC   UPC   UPF   URL   URV   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC  
Administració i direcció d'empreses / dret Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URV   UdG  
Administració i direcció d'empreses / publicitat i relacions públiques Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Administració i direcció d'empreses i finances i comptabilitat (2014) Ciències socials i jurídiques URV  
Agroecologia Ciències UVic-UCC  
Anglès Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdL  
Animació Arts i Humanitats URL  
Antropologia Ciències socials i jurídiques UB   UB   UAB   URV  
Arqueologia Arts i Humanitats UB   UAB  
Arquitectura Enginyeria i arquitectura UPC   UPC   UPC   UPC   URL   URL   URV   UdG   UdG   UIC  
Arquitectura tècnica Enginyeria i arquitectura UPC   URL   UdG   UdG   UdL  
Arts Arts i Humanitats UOC  
Arts escèniques Arts i Humanitats UdG  
Arts i disseny Arts i Humanitats UAB   UPC  
Audiovisual i multimèdia Ciències socials i jurídiques UdG   UdG  
Belles arts Arts i Humanitats UB  
Bioenginyeria Enginyeria i arquitectura UIC  
Biologia Ciències UB   UAB   UdG   UVic-UCC  
Biologia ambiental Ciències UAB  
Biologia humana Ciències de la salut UPF  
Biologia/biotecnologia Ciències UdG  
Biologia/ciències ambientals Ciències UdG   UVic-UCC  
Bioquímica Ciències UB   UAB  
Bioquímica i biologia molecular Ciències URV  
Biotecnologia Ciències UB   UAB   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Biotecnologia i bioquímica i biologia molecular Ciències URV  
Ciència i enginyeria de dades Enginyeria i arquitectura UPC   UPF  
Ciència i enginyeria de dades / física Enginyeria i arquitectura UPC  
Ciència i enginyeria de dades / matemàtiques Ciències UPC  
Ciència i producció animal Ciències de la salut UdL  
Ciència i salut animal Ciències de la salut UdL  
Ciència i tecnologia dels aliments Ciències de la salut UB   UAB  
Ciència i tecnologia dels aliments Ciències UdL  
Ciència política i gestió pública Ciències socials i jurídiques UAB   UIC  
Ciències ambientals Ciències UB   UAB   UdG   UVic-UCC  
Ciències biomèdiques Ciències de la salut UAB   UdL  
Ciències biomèdiques Ciències UB   UB  
Ciències culinàries i gastronòmiques Ciències socials i jurídiques UB  
Ciències de la cultura Arts i Humanitats UIC  
Ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències socials i jurídiques URL   UVic-UCC  
Ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències de la salut UB   URV   UdG   UdG   UdL  
Ciències de l'activitat física i de l'esport / fisioteràpia Ciències de la salut UPF   URV   UdL  
Ciències del mar Ciències UB  
Ciències empresarials Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Ciències empresarials-management Ciències socials i jurídiques UPF  
Ciències i tecnologies de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UPC  
Ciències i tecnologies de tetecomunicació / enginyeria de sistemes audiovisuals / enginyeria de sistemes de telecomunicació / enginyeria de sistemes electrònics / enginyeria telemàtica (inclou xarxes i internet) Enginyeria i arquitectura UAB   UPC  
Ciències mèdiques bàsiques Ciències de la salut UB  
Ciències per a la salut i el benestar Ciències de la salut UOC  
Ciències polítiques i de l'administració Ciències socials i jurídiques UB   UPF   UdG   UdG  
Ciències socials Ciències socials i jurídiques UOC  
Cinema i mitjans audiovisuals Arts i Humanitats UB   UB  
Cinema i televisió Ciències socials i jurídiques URL  
Comptabilitat i finances Ciències socials i jurídiques UAB   URV   UdG  
Comunicació Ciències socials i jurídiques UOC  
Comunicació audiovisual Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UVic-UCC   UIC  
Comunicació audiovisual / periodisme / publicitat i relacions públiques Ciències socials i jurídiques UIC   UAO CEU  
Comunicació audiovisual / periodisme i comunicació corporativa / publicitat, relacions públiques i màrqueting Ciències socials i jurídiques URL  
Comunicació cultural Arts i Humanitats UdG  
Comunicació i periodisme audiovisuals Ciències socials i jurídiques URL   UdL   UdL  
Conservació de la natura Ciències UdL  
Conservació-restauració de béns culturals Arts i Humanitats UB  
Criminologia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UdG   UOC  
Criminologia / dret Ciències socials i jurídiques UAB   UdG  
Criminologia i polítiques públiques de prevenció Ciències socials i jurídiques UPF   UAO CEU  
Criminologia i polítiques públiques de prevenció / dret Ciències socials i jurídiques UPF  
Direcció d'empreses (bba) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció d'empreses tecnològiques Ciències socials i jurídiques URL  
Disseny Arts i Humanitats UB   UB   UAB   UVic-UCC  
Disseny Enginyeria i arquitectura UPF  
Disseny i desenvolupament de videojocs Arts i Humanitats UB   UPC   UPF   UdG  
Disseny i innovació de negocis digitals Ciències socials i jurídiques URL  
Disseny visual Arts i Humanitats UOC  
Documentació Ciències socials i jurídiques UB   UOC  
Dret Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UIC   UAO CEU  
Dret / comptabilitat i finances Ciències socials i jurídiques UdG  
Dret / economia Ciències socials i jurídiques UPF  
Dret / relacions laborals i ocupació Ciències socials i jurídiques UAB   URV  
Dret + ciències polítiques i de l'administració Ciències socials i jurídiques UB   UdG   UdG   UdG  
Economia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URV   UdG   UOC  
Educació infantil Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UAB   URL   URV   URV   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Educació primària Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Educació primària / ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències socials i jurídiques UdL  
Educació primària/educació infaltil Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UAB   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UAO CEU  
Educació social Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Emprenedoria en economia digital Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Empresa i tecnologia Ciències socials i jurídiques UAB  
Enginyeria agrícola Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria agroalimentària Enginyeria i arquitectura URV   UdG   UdL  
Enginyeria agroambiental i del paisatge Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria alimentària Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria biomèdica Enginyeria i arquitectura UB   UPC   UPF   URV   UVic-UCC  
Enginyeria biomèdica / enginyeria de l'energia / enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria química (barcelona) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria biomèdica / enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria biomèdica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria en tecnologies industrials / enginyeria mecatrònica Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria civil Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria d'aeronavegació Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria d'aeronavegació / enginyeria d'aeroports Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria d'aeroports Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de bioprocessos alimentaris Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria de disseny industrial Enginyeria i arquitectura UPF  
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Enginyeria i arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria de la construcció Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de l'automoció Enginyeria i arquitectura UPC   UVic-UCC  
Enginyeria de l'edificació Enginyeria i arquitectura UPC   UPF   URL   UdG   UdL  
Enginyeria de l'energia Enginyeria i arquitectura UPC   UdL  
Enginyeria de materials Enginyeria i arquitectura UB   UPC  
Enginyeria de recursos minerals Enginyeria i arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria de sistemes audiovisuals Enginyeria i arquitectura UPC   UPC   UPF   URL  
Enginyeria de sistemes biològics Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de sistemes de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   UPC   UPC   URL   URV  
Enginyeria de sistemes de telecomunicació /enginyeria telemàtica (inclou xarxes i internet) Enginyeria i arquitectura UPC   UPC   UPC   UPF  
Enginyeria de sistemes electrònics Enginyeria i arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació / enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicació i grau en matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria d'organització industrial Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   UVic-UCC  
Enginyeria elèctrica Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   UPC   UPC   UPC   URV   UdG  
Enginyeria elèctrica / electrònica industrial i automàtica Enginyeria i arquitectura UPC   URV  
Enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria electrònica de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UB   UAB   URL  
Enginyeria electrònica industrial i automàtica Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   UPC   UPC   UPC   UPC   UPF   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica Enginyeria i arquitectura UAB   UPC  
Enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica Enginyeria i arquitectura UPF  
Enginyeria en informàtica Enginyeria i arquitectura UB   UAB   UPC   UPC   UPC   UPF   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC  
Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació Enginyeria i arquitectura UPC   URL  
Enginyeria en sistemes audiovisuals de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UPF  
Enginyeria en sistemes i tecnologia naval Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria en tecnologies aeroespacials Enginyeria i arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i arquitectura UPC   UPC   URL   UdG  
Enginyeria en vehicles aeroespacials Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria forestal Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria forestal / conservació de la natura Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria geològica Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria geomàtica i topografia Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria informàtica / biotecnologia Ciències de la salut UPF   URV  
Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació Enginyeria i arquitectura UPF  
Enginyeria marina Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria mecànica Enginyeria i arquitectura UAB   UPC   UPC   UPC   UPC   UPC   UPF   URV   UdG   UdL  
Enginyeria mecatrònica Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria mecatrònica / enginyeria electrònica industrial i automàtica Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Enginyeria multimèdia Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria nàutica i transport marítim Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria química Enginyeria i arquitectura UB   UAB   UPC   UPC   UPC   UPC   UPC   UPC   URL   URV   UdG  
Enginyeria telemàtica Enginyeria i arquitectura UPC   UPC   UPF   URL   URV  
Enologia Ciències URV   URV  
Estadística Ciències socials i jurídiques UB  
Estadística aplicada Ciències UAB  
Estadística aplicada / sociologia Ciències UAB  
Estudis anglesos / llengües aplicades i traducció Arts i Humanitats UdL  
Estudis anglesos/estudis catalans i occitans/estudis hispànics llengua i literatura Arts i Humanitats UdL   UdL  
Estudis àrabs i hebreus Arts i Humanitats UB  
Estudis d'anglès i català Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis d'anglès i de clàssiques Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis d'anglès i espanyol Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis d'anglès i francès Arts i Humanitats UAB  
Estudis d'àsia oriental Arts i Humanitats UAB  
Estudis de català i de clàssiques Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis de català i espanyol Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis de francès i català Arts i Humanitats UAB  
Estudis de francès i de clàssiques Arts i Humanitats UAB  
Estudis de francès i espanyol Arts i Humanitats UAB  
Estudis d'espanyol i de clàssiques Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis francesos Arts i Humanitats UAB  
Estudis internacionals Ciències socials i jurídiques UdL  
Estudis internacionals d'economia i empresa/international business economics Ciències socials i jurídiques UPF  
Estudis literaris Arts i Humanitats UB  
Estudis xinesos i hispànics Arts i Humanitats UdL  
Farmàcia Ciències de la salut UB   URL  
Farmàcia / nutrició humana i dietètica Ciències de la salut UB  
Filologia catalana Arts i Humanitats UB   UdL   UdL  
Filologia catalana i estudis occitans / llengües aplicades i traducció Arts i Humanitats UdL  
Filologia clàssica Arts i Humanitats UB   UAB  
Filologia hispànica Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdL   UdL  
Filologia hispànica / llengües aplicades i traducció Arts i Humanitats UdL  
Filologia romànica Arts i Humanitats UB   UB  
Filosofia Arts i Humanitats UB   UAB   URL   UdG  
Física Ciències UB   UAB  
Física i matemàtiques Ciències UB   UAB   UAB  
Fisioteràpia Ciències de la salut UAB   UAB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdG   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC  
Fotografia i creació digital Enginyeria i arquitectura UPC   UOC  
Genètica Ciències UAB  
Geografia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Geografia i ordenació del territori Arts i Humanitats UdL  
Geografia i ordenació del territori/història/història de l'art Arts i Humanitats UOC  
Geologia Ciències UB   UAB  
Gestió aeronàutica Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió d'empreses Ciències socials i jurídiques UB   UAB  
Gestió esportiva Ciències socials i jurídiques URL   URL  
Gestió i administració pública Ciències socials i jurídiques UB   UOC  
Gestió turística i hotelera Ciències socials i jurídiques URL  
Graduat en física i química Ciències UAB  
Grau en ciències i tecnologies de les telecomunicacions i grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials Ciències socials i jurídiques UPC   UPC  
Grau en ciències i tecnologies de les telecomunicacions i grau en enginyeria física Enginyeria i arquitectura UPC  
Grau en enginyeria civil i grau en enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i arquitectura UPC  
Grau en enginyeria en informàtica i grau en ciències i tecnologies de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UPC   UPC  
Grau en màrqueting i direcció comercial i economia i gestió Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Grau en matemàtique i grau en enginyeria civil Enginyeria i arquitectura UPC  
Grau en matemàtique i grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials Enginyeria i arquitectura UPC  
Grau en matemàtiques i grau en ciències i tecnologies de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UPC  
Grau en matemàtiques i grau en enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i arquitectura UPC  
Grau en matemàtiques i grau en enginyeria informàtica Enginyeria i arquitectura UPC  
Grau obert Ciències socials i jurídiques UPF  
Història Arts i Humanitats UB   UAB   UAB   UPF   URV   URV   UdG   UdL   UdL   UOC  
Història de l'art Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Història de l'art i gestió del patrimoni artístic Arts i Humanitats UdL  
Infermeria Ciències de la salut UB   UB   UAB   UAB   UAB   UAB   UAB   UPF   UPF   URL   URV   URV   URV   URV   URV   URV   UdG   UdL   UdL   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC  
Infermeria / fisioteràpia Ciències de la salut UdL   UdL  
Informàtica i serveis Enginyeria i arquitectura UAB  
Innovació i seguretat alimentària Enginyeria i arquitectura UdG  
Lingüística Arts i Humanitats UB  
Llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats UAB   URV   UdG   UOC  
Llengua i literatura espanyoles Arts i Humanitats UdG  
Llengües aplicades Arts i Humanitats UPF  
Llengües aplicades/traducció i interpretació Arts i Humanitats UPF   URL   URL   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Llengües i literatures modernes Arts i Humanitats UB   UAB  
Logística i negocis marítims Ciències socials i jurídiques UPF  
Logopèdia Ciències de la salut UAB   UAB   URL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Màrqueting Ciències socials i jurídiques URV   UOC  
Màrqueting i comunicació empresarial Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Màrqueting i comunicacions digitals Ciències socials i jurídiques UPC   UPC  
Màrqueting i direcció comercial Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Matemàtiques Ciències UB   UAB  
Matemàtiques Enginyeria i arquitectura UPC  
Matemàtiques + administració i direcció d'empreses Ciències UB  
Matemàtiques + enginyeria informàtica Enginyeria i arquitectura UB  
Medicina Ciències de la salut UB   UAB   UPF   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC  
Microbiologia Ciències UAB  
Mitjans audiovisuals Ciències socials i jurídiques UPC   UPF  
Mitjans interactius i videojocs Ciències socials i jurídiques UPF   UVic-UCC  
Multimèdia Enginyeria i arquitectura UPC  
Multimèdia Ciències socials i jurídiques UOC  
Musicologia Arts i Humanitats UAB  
Nanociència i nanotecnologia Ciències UAB  
Negocis i màrqueting internacionals Ciències socials i jurídiques UPF   URL   UVic-UCC   UAO CEU  
Nutrició humana i dietètica Ciències de la salut UB   URL   URV   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Odontologia Ciències de la salut UB   UIC  
Òptica i optometria Ciències de la salut UPC   UPC  
Pedagogia Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG  
Periodisme Ciències socials i jurídiques UAB   UPF   URL   URV   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Pilot d'aviació comercial i operacions aèries Enginyeria i arquitectura URV  
Podologia Ciències de la salut UB   UAB   UVic-UCC  
Podologia / fisioteràpia Ciències de la salut UVic-UCC  
Prevenció i seguretat integral Ciències socials i jurídiques UAB  
Psicologia Ciències de la salut UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UAO CEU  
Psicologia Ciències de la salut UdL   UOC   UAO CEU  
Psicologia i criminologia i seguretat Ciències socials i jurídiques UAO CEU   UAO CEU  
Publicitat i relacions públiques Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdG   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Publicitat, màrqueting i relacions públiques Ciències socials i jurídiques URL   UVic-UCC  
Química Ciències UB   UAB   URL   URL   URV   UdG  
Relacions internacionals Ciències socials i jurídiques UOC  
Relacions laborals Ciències socials i jurídiques UB   UAB   UPF   UdL  
Relacions laborals i ocupació Ciències socials i jurídiques URV   UOC  
Seguretat Ciències socials i jurídiques UB  
Sociologia Ciències socials i jurídiques UB   UAB  
Tècniques d'aplicacions de software Enginyeria i arquitectura URL  
Tècniques d'aplicacions digitals i interactives Enginyeria i arquitectura URL  
Tecnologies de telecomunicació Enginyeria i arquitectura UOC  
Teràpia ocupacional Ciències de la salut UAB   UVic-UCC  
Traducció i interpretació Arts i Humanitats UAB   UPF   UVic-UCC  
Treball social Ciències socials i jurídiques UB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Turisme Ciències socials i jurídiques UB   UAB   URV   UdG   UdG   UdG   UdG   UdG   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Turisme i gestió del lleure Ciències socials i jurídiques UPF   UdL  
Turisme internacional Arts i Humanitats UdL  
Veterinària Ciències de la salut UAB   UdL  
Veterinària / ciència i producció animal Ciències de la salut UdL