Estudi Branca Universitats
Acció social i educativa (DGU000001241) Ciències socials i jurídiques UB  
Activitat física i de l'esport (DGU000000383) Ciències UB  
Activitat física i educació (DGU000001545) Ciències socials i jurídiques UB  
Activitat física i salut (DGU000001187) Ciències de la salut UB  
Activitat física terapèutica per a persones amb patologia crònica, envelliment o discapacitat (DGU000001627) Ciències de la salut URL  
Activitat física, salut i entrenament esportiu (DGU000000504) Ciències de la salut URL  
Activitat motriu i educació (DGU000000362) Ciències socials i jurídiques UB  
Activitat motriu, esport i intervenció social (DGU000001188) Ciències socials i jurídiques UB  
Administració i direcció d'empreses (DGU000001028) Ciències socials i jurídiques UPF  
Administració i direcció d'empreses (DGU000001529) Ciències socials i jurídiques UPC  
Administració i direcció d'empreses/bussiness administration and management (DGU000001526) Ciències socials i jurídiques UPC  
Administració i govern electrònic (DGU000001261) Ciències socials i jurídiques UOC  
Adquisició de l'anglès i comunicació intercultural (DGU000000038) Arts i Humanitats UAB  
Advanced materials science and engineering (DGU000000196) Enginyeria i arquitectura UPC  
Advocacia (DGU000001004) Ciències socials i jurídiques UB  
Advocacia (DGU000001023) Ciències socials i jurídiques UAB  
Advocacia (DGU000001031) Ciències socials i jurídiques UPF  
Advocacia (DGU000001044) Ciències socials i jurídiques URL  
Advocacia (DGU000001035) Ciències socials i jurídiques URV  
Advocacia (DGU000001034) Ciències socials i jurídiques UdG  
Advocacia (DGU000001008) Ciències socials i jurídiques UdL  
Advocacia (DGU000001012) Ciències socials i jurídiques UOC  
Advocacia (DGU000001013) Ciències socials i jurídiques UIC  
Advocacia (DGU000001018) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Advocacia (DGU000001240) Ciències socials i jurídiques UdL  
Advocacia (DGU000001247) Ciències socials i jurídiques URV  
Advocacia (DGU000001258) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Advocacia (DGU000001279) Ciències socials i jurídiques UIC  
Advocacia (DGU000001346) Ciències socials i jurídiques UdG  
Advocacia (DGU000001191) Ciències socials i jurídiques UAB  
Advocacia (DGU000001448) Ciències socials i jurídiques UIC  
Agents d'igualtat d'oportunitats per a les dones: àmbit rural (DGU000000437) Ciències socials i jurídiques UdL  
Agricultura per al desenvolupament (DGU000000318) Enginyeria i arquitectura UPC  
Agrobiologia ambiental (DGU000000838) Ciències UB  
Agrobiologia ambiental (DGU000001547) Ciències UB  
Aigua. anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible (DGU000001149) Ciències UB  
Aigua: anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible (DGU000000105) Ciències UB  
Alimentació en l'activitat física i l'esport (DGU000001749) Ciències de la salut UOC  
An?lisi de dades per als negocis (DGU000001665) Ciències socials i jurídiques URL  
Anàlisi de l'entorn econòmic (DGU000001130) Ciències socials i jurídiques UOC  
Anàlisi de polítiques agràries, alimentàries i mediambientals / european master in agricultural, food and environmental policy analysis (DGU000000784) Enginyeria i arquitectura UPC  
Anàlisi d'inversions i banca (DGU000001396) Ciències socials i jurídiques URL  
Anàlisi econòmica / economic analysis (DGU000001233) Ciències socials i jurídiques UAB  
Anàlisi econòmica de polítiques públiques (DGU000001408) Ciències socials i jurídiques UdG  
Anàlisi econòmica especialitzada (DGU000000756) Ciències socials i jurídiques UPF  
Anàlisi econòmica/economic analysis (DGU000000065) Ciències socials i jurídiques UAB  
Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques (DGU000000329) Enginyeria i arquitectura UPC  
Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques/structural analysis of monuments and historical constructions (DGU000001768) Enginyeria i arquitectura UPC  
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic (DGU000000478) Arts i Humanitats UAB  
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic (DGU000001272) Arts i Humanitats UAB  
Anàlisi i gestió del territori: planificació, governança i lideratge territorial (DGU000001605) Ciències socials i jurídiques URV  
Anàlisi política (DGU000000873) Ciències socials i jurídiques UOC  
Anàlisi política i assessoria institucional (DGU000000870) Ciències socials i jurídiques UB  
Anàlisis de dades òmiques/omics data analysis (DGU000001053) Ciències UVic-UCC  
Animació (DGU000001199) Enginyeria i arquitectura UPF  
Antropologia biològica (DGU000001143) Ciències UB  
Antropologia i etnografia (DGU000000377) Ciències socials i jurídiques UB  
Antropologia i etnografia (DGU000001242) Arts i Humanitats UB  
Antropologia mèdica i salut global (DGU000001462) Ciències socials i jurídiques UB  
Antropologia mèdica i salut global (DGU000001462) Ciències socials i jurídiques URV  
Antropologia mèdica i salut internacional (DGU000000051) Arts i Humanitats URV  
Antropologia social i cultural / social and cultural anthropology (DGU000001536) Ciències socials i jurídiques UAB  
Antropologia social i cultural/social and cultural anthropology (DGU000000608) Arts i Humanitats UAB  
Antropologia urbana (DGU000000050) Arts i Humanitats URV  
Antropologia urbana, migracions i intervenció social (DGU000001296) Ciències socials i jurídiques URV  
Antropologia: recerca avançada i intervenció social (DGU000001273) Ciències socials i jurídiques UAB  
Aplicacions i gestió de l'enginyeria de telecomunicació ( masteam ) / master in applied telecommunications and engineering management ( masteam ) (DGU000001558) Enginyeria i arquitectura UPC  
Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (drons) / applications and technologies for unmanned aircraft systems (drones) (DGU000001709) Enginyeria i arquitectura UPC  
Aplicacions mòbils i jocs / mobile applications and games (DGU000001488) Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Aplicacions multimèdia (DGU000000969) Ciències socials i jurídiques UOC  
Aqüicultura (DGU000000137) Ciències UB  
Aqüicultura (DGU000001145) Ciències UB  
Arqueologia (DGU000000034) Arts i Humanitats UB  
Arqueologia (DGU000001103) Arts i Humanitats UB  
Arqueologia clàssica (DGU000000138) Arts i Humanitats URV  
Arqueologia clàssica (DGU000001235) Arts i Humanitats URV  
Arqueologia del quaternari i evolució humana (DGU000000052) Arts i Humanitats URV  
Arqueologia prehistòrica (DGU000000446) Arts i Humanitats UAB  
Arquitectura (DGU000001532) Enginyeria i arquitectura UPC  
Arquitectura (DGU000001533) Enginyeria i arquitectura UPC  
Arquitectura (DGU000001543) Enginyeria i arquitectura URL  
Arquitectura (DGU000001561) Enginyeria i arquitectura UdG  
Arquitectura biodigital (DGU000000774) Enginyeria i arquitectura UIC  
Arquitectura biodigital (DGU000000313) Enginyeria i arquitectura UIC  
Arquitectura biodigital / university master's degree in biodigital architecture (DGU000001661) Enginyeria i arquitectura UIC  
Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes (DGU000000013) Enginyeria i arquitectura UPC  
Arquitectura, energia i medi ambient (DGU000000316) Enginyeria i arquitectura UPC  
Arquitectura·barcelonaarch (mbarch) (DGU000001534) Enginyeria i arquitectura UPC  
Arts digitals (DGU000000931) Enginyeria i arquitectura UPF  
Arts visuals i educació (DGU000000646) Ciències socials i jurídiques UB  
Arxivística i gestió de documents (DGU000000862) Ciències socials i jurídiques UAB  
Assessorament genètic (DGU000001607) Ciències de la salut UPF  
Astrofísica, física de partícules i cosmologia (DGU000000106) Ciències UB  
Astrofísica, física de partícules i cosmologia (DGU000001150) Ciències UB  
Atenci? pal?liativa a persones amb malalties avan?ades (DGU000001689) Ciències de la salut UVic-UCC  
Atenció a la diversitat en una educació inclusiva (DGU000001562) Ciències socials i jurídiques UdG  
Atenció a la diversitat en una educació inclusiva (DGU000001577) Ciències socials i jurídiques URL  
Atenció als problemes de salut crònics (DGU000001041) Ciències de la salut URL  
Atenció als problemes de salut crònics (DGU000001359) Ciències de la salut URL  
Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model child life (DGU000001639) Ciències de la salut UB  
Atenció i cures pal·liatives (DGU000001134) Ciències de la salut UVic-UCC  
Atenció integrada en la cronicitat i l'envelliment (DGU000001766) Ciències de la salut UPF  
Atenció integral al malalt crític i emergències (DGU000000098) Ciències de la salut UB  
Atenció sanitària i pràctica col·laborativa (DGU000001378) Ciències de la salut UB  
Auditoria de comptes i comptabilitat (DGU000001597) Desconegut UAO CEU  
Auditoria i control de gestió (DGU000001397) Ciències socials i jurídiques URL  
Automàtica i robòtica (DGU000000008) Enginyeria i arquitectura UPC  
Automàtica i robòtica (DGU000001054) Enginyeria i arquitectura UPC  
Avaluaci? i gesti? de la qualitat de l'educaci? superior (DGU000001694) Ciències socials i jurídiques UOC  
Avaluació de polítiques i administració electrònica (DGU000001094) Ciències socials i jurídiques UOC  
Avaluació i mesura de la conducta (DGU000000286) Ciències socials i jurídiques URV  
Avançat en ciències jurídiques (DGU000000308) Ciències socials i jurídiques UPF  
Banca i finances (DGU000000932) Ciències socials i jurídiques UPF  
Bases per a l'atenció i educació de les persones amb diabetis (DGU000001587) Ciències de la salut UB  
Begudes fermentades (DGU000001469) Ciències URV  
Biblioteca escolar i promoció de la lectura (DGU000000594) Ciències socials i jurídiques UAB  
Biblioteca escolar i promoció de la lectura (DGU000001274) Ciències socials i jurídiques UAB  
Biblioteques i col·leccions patrimonials (DGU000000997) Ciències socials i jurídiques UB  
Biodiversitat (DGU000000655) Ciències UB  
Biodiversitat (DGU000001146) Ciències UB  
Biodiversitat: evolució i conservació (DGU000000092) Ciències UB  
Bioenginyeria (dgu000000510) (DGU000000510) Ciències URL  
Bioenginyeria (dgu000000975) (DGU000000975) Ciències URL  
Bioètica (DGU000001326) Ciències de la salut URL  
Biofísica (DGU000000111) Ciències UB  
Bioinformàtica / bioinformatics (DGU000001000) Ciències UAB  
Bioinformàtica i bioestadística (DGU000001518) Enginyeria i arquitectura UB  
Bioinformàtica i bioestadística (DGU000001518) Enginyeria i arquitectura UOC  
Bioinformàtica per a les ciències de la salut (DGU000000139) Ciències UB  
Bioinformàtica per a les ciències de la salut (DGU000000139) Ciències UPF  
Biologia cel·lular (DGU000000486) Ciències UAB  
Biologia de sistemes (DGU000000344) Ciències UVic-UCC  
Biologia de sistemes (DGU000000860) Ciències UVic-UCC  
Biologia del desenvolupament i genètica (DGU000000404) Ciències UB  
Biologia humana (DGU000000140) Ciències UB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000000588) Ciències UAB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000001275) Ciències UAB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000001457) Ciències UAB  
Biologia molecular i biomedicina (DGU000000770) Ciències UdG  
Biologia, gen?mica i biotecnologia vegetals / plant biology, genomics and biotechnology (DGU000001683) Ciències UAB  
Biomedicina (DGU000000094) Ciències de la salut UB  
Biomedicina (DGU000001280) Ciències de la salut UB  
Bioquímica, biologia molecular i biomedicina (DGU000000113) Ciències UAB  
Bioquímica, biologia molecular i biomedicina (DGU000001276) Ciències de la salut UAB  
Biotecnologia alimentària (DGU000000126) Ciències UdG  
Biotecnologia alimentària (DGU000001325) Enginyeria i arquitectura UdG  
Biotecnologia avançada (DGU000000114) Ciències UAB  
Biotecnologia avançada (DGU000001294) Ciències UAB  
Biotecnologia en ciències de la salut (DGU000000358) Ciències de la salut UdL  
Biotecnologia en ciències de la salut (DGU000000775) Ciències de la salut UdL  
Biotecnologia molecular (DGU000000095) Ciències de la salut UB  
Biotecnologia molecular (DGU000001232) Ciències UB  
Cadena de subministrament, transport i mobilitat (DGU000001482) Enginyeria i arquitectura UPC  
Canvi ambiental: anàlisi i gestió (DGU000001347) Ciències UdG  
Canvi climàtic: reconstrucció instrumental i anàlisi (DGU000001603) Ciències URV  
Catàlisi avançada i modelització molecular (DGU000001220) Ciències UdG  
Catàlisi homogènia (DGU000000875) Ciències UB  
Cervell i cognició / brain and cognition (DGU000001391) Ciències UPF  
Ci?ncia de dades (DGU000001695) Enginyeria i arquitectura UOC  
Ci?ncia de les dades (DGU000001676) Enginyeria i arquitectura URL  
Ciberdelinqüència (DGU000001751) Ciències socials i jurídiques UIC  
Ciència cognitiva i llenguatge (DGU000000141) Arts i Humanitats UB  
Ciència cognitiva i llenguatge (DGU000001243) Arts i Humanitats UB  
Ciència de dades (DGU000001410) Ciències socials i jurídiques UPF  
Ciència i enginyeria computacional (DGU000000477) Enginyeria i arquitectura UAB  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000000017) Ciències URV  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000000542) Enginyeria i arquitectura UPC  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000001435) Ciències URL  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000001477) Enginyeria i arquitectura UPC  
Ciència i gestió integral de l'aigua (DGU000001550) Ciències UB  
Ciència i tecnologia aeroespacial (DGU000000314) Enginyeria i arquitectura UPC  
Ciència i tecnologia aeroespacial/aerospace science and technology (DGU000001478) Enginyeria i arquitectura UPC  
Ciència i tecnologia aeroespacials/aerospace science and technology (DGU000001525) Enginyeria i arquitectura UPC  
Ciència i tecnologia de la sostenibilitat (DGU000001316) Enginyeria i arquitectura UPC  
Ciència i tecnologia de l'aigua (DGU000000124) Ciències UdG  
Ciència i tecnologia de l'aigua (DGU000001331) Ciències UdG  
Ciència i tecnologia de materials (DGU000000464) Ciències UAB  
Ciència i tecnologia dels recursos hídrics (DGU000001775) Ciències UdG  
Ciència i tecnologia químiques (DGU000000119) Ciències UAB  
Ciència política (DGU000000910) Ciències socials i jurídiques UAB  
Ciència política / political science (DGU000001045) Ciències socials i jurídiques UAB  
Ciències actuarials i financeres (DGU000001109) Ciències socials i jurídiques UB  
Ciències aplicades a l'enginyeria (DGU000000846) Enginyeria i arquitectura UdL  
Ciències de la infermeria (DGU000000752) Ciències de la salut UIC  
Ciències de la infermeria (DGU000000750) Ciències de la salut URV  
Ciències de la infermeria (DGU000000747) Ciències de la salut UdL  
Ciències de l'antiguitat i de l'edat mitjana (DGU000000444) Arts i Humanitats UAB  
Ciències del mar: oceanografia i gestió del medi marí (DGU000000368) Ciències UB  
Ciències del sistema nerviós: neurotoxicología, neuropsicofarmacologia, fisioteràpia neuromusculoesquelètica, neurorehabilitació (DGU000001571) Ciències de la salut URV  
Ciències empresarials / science in management (DGU000000930) Ciències socials i jurídiques UPF  
Ciències jurídiques (DGU000001009) Ciències socials i jurídiques UdL  
Ciències jurídiques (DGU000001244) Ciències socials i jurídiques UdL  
Ciències polítiques i socials (DGU000000074) Ciències socials i jurídiques UPF  
Ciències socials del desenvolupament, cultures i desenvolupament a l'àfrica (DGU000000834) Ciències socials i jurídiques URV  
Cinematografia (DGU000001204) Arts i Humanitats UB  
Cirurgia oncològica (DGU000000758) Ciències de la salut UAB  
Cirurgia podològica (DGU000000715) Ciències de la salut UB  
Cirurgia podològica (DGU000001762) Ciències de la salut UB  
Citogenètica i biologia de la reproducció (DGU000001295) Ciències de la salut UAB  
Ciutadania i drets humans: ètica i política (DGU000000567) Ciències socials i jurídiques UB  
Ciutadania i drets humans: ètica i política (DGU000001250) Arts i Humanitats UB  
Ciutat i urbanisme (DGU000001696) Ciències socials i jurídiques UOC  
Ciutats intel·ligents (smart cities) (DGU000001221) Enginyeria i arquitectura UdG  
Climate change (DGU000001223) Ciències URV  
Comissariat d'art digital (DGU000001357) Arts i Humanitats URL  
Comissariat d'art en nous mitjans (DGU000000667) Arts i Humanitats URL  
Competències mèdiques avançades (DGU000000977) Ciències de la salut UB  
Competències mèdiques avançades (DGU000001551) Ciències de la salut UB  
Comptabilitat i fiscalitat (DGU000001541) Ciències socials i jurídiques UB  
Comptabilitat superior i auditoria (DGU000001504) Ciències socials i jurídiques UAB  
Comptabilitat, auditoria i control de gestió (DGU000000777) Ciències socials i jurídiques UdL  
Còmput d'altes prestacions, teoria de la informació i seguretat / high performance computing, information theory and security (DGU000000985) Enginyeria i arquitectura UAB  
Computació (DGU000000753) Enginyeria i arquitectura UPC  
Computació (DGU000000256) Enginyeria i arquitectura UPC  
Computació d'altes prestacions (DGU000000484) Enginyeria i arquitectura UAB  
Computació distribuïda/european master in distributed computing (DGU000000864) Enginyeria i arquitectura UPC  
Comunicaci? del patrimoni cultural i natural (DGU000001672) Arts i Humanitats UdL  
Comunicaci? pol?tica avan?ada (DGU000001704) Ciències socials i jurídiques UdL  
Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (DGU000001637) Ciències socials i jurídiques UOC  
Comunicació digital i noves tecnologies (DGU000001073) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Comunicació digital interactiva (DGU000000352) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Comunicació especialitzada (DGU000001468) Ciències socials i jurídiques UB  
Comunicació estratègica en la societat del risc (DGU000001099) Ciències socials i jurídiques URV  
Comunicació i estudis culturals (DGU000000880) Arts i Humanitats UdG  
Comunicació i gastronomia (DGU000000104) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Comunicació i patrimoni cultural (DGU000000547) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Comunicació política i social (DGU000000792) Ciències socials i jurídiques URL  
Comunicació política i social (DGU000001574) Ciències socials i jurídiques URL  
Comunicació política, institucional i corporativa en entorns de crisi i de risc (DGU000000835) Ciències socials i jurídiques URV  
Comunicacions mòbils / wireless communications (DGU000001621) Enginyeria i arquitectura UPF  
Comunitat sorda, educació i llengua de signes (DGU000000186) Ciències socials i jurídiques UB  
Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement (DGU000000851) Ciències de la salut URV  
Construcció i representació d'identitats culturals (DGU000000398) Arts i Humanitats UB  
Construcció i representació d'identitats culturals (DGU000001281) Arts i Humanitats UB  
Continguts de comunicació audiovisual i publicitat (DGU000001066) Ciències socials i jurídiques UAB  
Cooperació internacional en arquitectura sostenible d'emergència/international cooperation in sustainable emergency architecture (DGU000000854) Enginyeria i arquitectura UIC  
Creació artística contemporània (DGU000001476) Arts i Humanitats UB  
Creació artística: realismes i entorns (DGU000000692) Arts i Humanitats UB  
Creació artística: realismes i entorns (DGU000001265) Arts i Humanitats UB  
Creació d'empreses audiovisuals i convergència digital (DGU000001416) Ciències socials i jurídiques UdL  
Creació d'empreses audiovisuals i convergència digital (DGU000001593) Ciències socials i jurídiques UdL  
Creació d'empreses audiovisuals i la fusió de televisió i internet (DGU000001245) Ciències socials i jurídiques UdL  
Creació i gestió d'empreses en un entorn global / global in entrepreneurial management (DGU000001466) Ciències socials i jurídiques URL  
Creació i gestió d'empreses en un entorn global/global enterpreneurship and management (DGU000000847) Ciències socials i jurídiques URL  
Creació i gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica (DGU000000565) Ciències UB  
Creació i gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica (DGU000001251) Ciències socials i jurídiques UB  
Creació literària (DGU000000630) Arts i Humanitats UPF  
Creació literària (DGU000001278) Arts i Humanitats UPF  
Creació literària (DGU000001423) Arts i Humanitats UPF  
Creació multimèdia i jocs seriosos (DGU000001315) Enginyeria i arquitectura URL  
Creació, disseny i enginyeria multimèdia (DGU000000658) Enginyeria i arquitectura URL  
Criminologia i execució penal (DGU000000927) Ciències socials i jurídiques UPF  
Criminologia i execució penal (DGU000001424) Ciències socials i jurídiques UPF  
Criminologia i sociologia juridicopenal (DGU000000557) Ciències socials i jurídiques UB  
Criminologia, política criminal i de seguretat (DGU000000769) Ciències socials i jurídiques UB  
Criminologia, política criminal i sociologia jurídico penal (DGU000001256) Ciències socials i jurídiques UB  
Cronicitat i dependència (DGU000001006) Ciències de la salut UPF  
Cultures i llengües de l'antiguitat (DGU000000401) Arts i Humanitats UB  
Cultures i llengües de l'antiguitat (DGU000001160) Arts i Humanitats UB  
Cultures medievals (DGU000000391) Arts i Humanitats UB  
Cultures medievals (DGU000001257) Arts i Humanitats UB  
Cures infermeres, metodologia i aplicacions (DGU000000766) Ciències de la salut UB  
Cures pal·liatives (DGU000000767) Ciències de la salut UB  
Dasonomia europea (DGU000000202) Enginyeria i arquitectura UdL  
Democràcies actuals: nacionalisme, federalisme i multiculturalitat (DGU000000925) Ciències socials i jurídiques UPF  
Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils (DGU000001519) Enginyeria i arquitectura UOC  
Desenvolupament de llocs i aplicacions web (DGU000001744) Enginyeria i arquitectura UOC  
Desenvolupament i cooperació internacional (DGU000000637) Ciències socials i jurídiques UdL  
Desenvolupament i innovació d'aliments (DGU000000378) Ciències UB  
Desenvolupament i innovació d'aliments (DGU000001262) Ciències UB  
Desenvolupament internacional / international development (DGU000001640) Ciències socials i jurídiques UPF  
Didàctica del xinès per a hispanoparlants (DGU000001729) Arts i Humanitats UAB  
Didàctica: formació i avaluació educativa (DGU000000579) Ciències socials i jurídiques UB  
Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (DGU000001095) Ciències socials i jurídiques UOC  
Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (DGU000001255) Ciències socials i jurídiques UOC  
Direcci? i gesti? de recursos humans (DGU000001697) Ciències socials i jurídiques UOC  
Direcció comercial i màrqueting internacional (DGU000001016) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció comptable i auditoria de comptes (DGU000001656) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Direcció d'art en publicitat (DGU000000793) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció d'art en publicitat (DGU000001575) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció de les organitzacions en l'economia del coneixement (DGU000000971) Ciències socials i jurídiques UOC  
Direcció de màrqueting (DGU000000084) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció de màrqueting (DGU000001509) Ciències socials i jurídiques UPC  
Direcció de màrqueting (DGU000001664) Ciències socials i jurídiques UPC  
Direcció de màrqueting/marketing management (DGU000001353) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció de màrqueting/marketing management (DGU000001508) Ciències socials i jurídiques UPC  
Direcció de projectes (DGU000000796) Enginyeria i arquitectura URL  
Direcció de projectes (DGU000001572) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció de projectes de conservació-restauració (DGU000001100) Arts i Humanitats UB  
Direcció de projectes de conservació-restauració: col·leccions i conjunts patrimonials (DGU000000555) Arts i Humanitats UB  
Direcció dels recursos humans i del talent (DGU000001659) Ciències socials i jurídiques UPC  
Direcció d'empreses (DGU000001038) Ciències socials i jurídiques URV  
Direcció d'empreses (DGU000001651) Ciències socials i jurídiques URV  
Direcció d'empreses (DGU000001767) Ciències socials i jurídiques UOC  
Direcció d'empreses (mba) (DGU000000668) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció d'empreses (mba) (DGU000001446) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció d'empreses de l'esport (DGU000000566) Ciències socials i jurídiques UB  
Direcció d'empreses de l'esport (DGU000001282) Ciències socials i jurídiques UB  
Direcció d'empreses i sistemes de producció (DGU000000213) Ciències socials i jurídiques UIC  
Direcció d'empreses industrials (DGU000000605) Ciències socials i jurídiques UAB  
Direcció d'empreses turístiques (DGU000001205) Ciències socials i jurídiques UB  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001055) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001260) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001447) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Direcció estratègica de l'empresa (DGU000000284) Ciències socials i jurídiques URV  
Direcció estratègica de seguretat i policia (DGU000001155) Ciències socials i jurídiques UB  
Direcció executiva d'empreses (mba) (DGU000001777) Ciències socials i jurídiques UOC  
Direcció executiva d'empreses (mba) (DGU000001777) Ciències socials i jurídiques UOC  
Direcció financera (DGU000001745) Ciències socials i jurídiques UOC  
Direcció financera i comptable de l'empresa (DGU000000933) Ciències socials i jurídiques UPF  
Direcció financera i comptable de l'empresa (DGU000001425) Ciències socials i jurídiques UPF  
Direcció hotelera / hotel management (DGU000001524) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció hotelera i de restauració (DGU000000411) Ciències socials i jurídiques UB  
Direcció hotelera i de restauració (DGU000001189) Ciències socials i jurídiques UB  
Direcció i gestió de centres educatius (DGU000001022) Ciències socials i jurídiques UB  
Direcció i gestió de centres educatius (DGU000000532) Ciències socials i jurídiques UAB  
Direcció i gestió financera (DGU000001732) Ciències socials i jurídiques UPC  
Direcció i gestió financera (DGU000001733) Ciències socials i jurídiques UPC  
Direcció i gestió laboral (DGU000001392) Ciències socials i jurídiques UdL  
Direcció i organització de turisme d'esdeveniments (DGU000001214) Ciències socials i jurídiques UAB  
Direcció i organització industrial (DGU000001298) Enginyeria i arquitectura UAB  
Direcció i planificació del turisme (DGU000000771) Ciències socials i jurídiques UdG  
Direcció i planificació del turisme (DGU000001411) Ciències socials i jurídiques UPF  
Direcció i planificació del turisme (DGU000001530) Ciències socials i jurídiques UPF  
Direcció i planificació del turisme/european master in tourism management (DGU000000146) Ciències socials i jurídiques UdG  
Direcció internacional i gestió de la innovació tecnològica (mba) (DGU000000660) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció internacional i gestió de la innovació tecnològica (mba) (DGU000001573) Ciències socials i jurídiques URL  
Direcció logística (DGU000001748) Ciències socials i jurídiques UOC  
Direcció, gestió i intervenció en serveis socials (DGU000000505) Ciències socials i jurídiques URL  
Director esportiu (DGU000000716) Ciències socials i jurídiques UdL  
Disseny de sistemes de telecomunicació (DGU000000694) Enginyeria i arquitectura UAB  
Disseny i comunicació (DGU000000628) Ciències socials i jurídiques UPF  
Disseny i comunicació (DGU000001234) Ciències socials i jurídiques UPF  
Disseny molecular en química mèdica/medicinal chemistry and molecular design (DGU000000345) Ciències de la salut UdG  
Disseny urbà: art, ciutat i societat (DGU000000387) Ciències socials i jurídiques UB  
Disseny urbà: art, ciutat, societat (DGU000001263) Arts i Humanitats UB  
Doble màster universitari en ciència i tecnologia de la sostenibilitat i en intervenció sostenible en el medi construït (DM25040116) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria aeronàutica i enginyeria d'organització (DM22040414) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria del terreny i en enginyeria de mines (DM25040217) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i automàtica i robòtica (DM24040114) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'automoció (DM24040214) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria de l'energia (DM24040617) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DM22040314) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'organització (DM22040114) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'organització (DM24040514) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria nuclear (DM24040414) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria química (DM24040314) Enginyeria i arquitectura UPC  
Doble titulació màster en advocacia i màster en ciències jurídiques (DM31) Ciències socials i jurídiques UdL  
Doble titulació màster en advocacia i màster en sistema de justícia penal (DM30) Ciències socials i jurídiques UdL  
Documentació digital (DGU000001032) Ciències socials i jurídiques UPF  
Donació i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules (DGU000000839) Ciències de la salut UB  
Dret (DGU000000994) Ciències socials i jurídiques UB  
Dret ambiental (DGU000000079) Ciències socials i jurídiques URV  
Dret ambiental (DGU000001474) Ciències socials i jurídiques URV  
Dret de danys (DGU000001116) Ciències socials i jurídiques UdG  
Dret de l'administració pública (DGU000001725) Ciències socials i jurídiques URV  
Dret de l'empresa i de la contractació (DGU000001104) Ciències socials i jurídiques URV  
Dret de l'empresa i dels negocis (DGU000000560) Ciències socials i jurídiques UB  
Dret de l'empresa i dels negocis (DGU000001147) Ciències socials i jurídiques UB  
Dret de l'empresa i la contractació (DGU000000080) Ciències socials i jurídiques URV  
Dret de l'empresa: assessoria i gestió tributària i dret dels negocis (DGU000000214) Ciències socials i jurídiques URL  
Dret dels negocis i del sector privat (DGU000000347) Ciències socials i jurídiques UdG  
Dret empresarial (DGU000000491) Ciències socials i jurídiques UAB  
Dret empresarial (DGU000001299) Ciències socials i jurídiques UAB  
Dret esportiu (DGU000000363) Ciències socials i jurídiques UdL  
Dret esportiu internacional (DGU000001638) Ciències socials i jurídiques UdL  
Dret europeu i global / european and global law (DGU000001615) Ciències socials i jurídiques UPF  
Dret i negoci marítims (DGU000001628) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Dret i polítiques de la integració europea: dret constitucional europeu i constitucionalisme multinivell /droit et politiques de l'intégration européenne: droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism (DGU000000596) Ciències socials i jurídiques UAB  
Dret marítim (DGU000001770) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Dret p?blic i processos d'integraci? multinivell (DGU000001178) Ciències socials i jurídiques UAB  
Dret públic i processos d'integració multinivell (DGU000001594) Ciències socials i jurídiques UAB  
Dret públic: globalització i cultures jurídiques (DGU000000717) Ciències socials i jurídiques UdG  
Drets humans, democràcia i globalització (DGU000001093) Ciències socials i jurídiques UOC  
Drets sociolaborals (DGU000000859) Ciències socials i jurídiques UAB  
Drets sociolaborals (DGU000001106) Ciències socials i jurídiques UAB  
Ecologia fonamental i aplicada (DGU000000397) Ciències UB  
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat (DGU000000589) Ciències UAB  
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat (DGU000001300) Ciències UAB  
Ecologia, gestió i restauració del medi natural (DGU000001165) Ciències UB  
Economia (DGU000000432) Ciències socials i jurídiques UB  
Economia (DGU000001062) Ciències socials i jurídiques URV  
Economia (DGU000001283) Ciències socials i jurídiques UB  
Economia de la salut i del medicament (DGU000001139) Ciències socials i jurídiques UPF  
Economia de la salut i del medicament/ master in health economics and pharmacoeconomics (DGU000001567) Ciències socials i jurídiques UPF  
Economia d'empresa i integració econòmica europea (DGU000000640) Ciències socials i jurídiques UdG  
Economia i administració d'empreses / economics and business administration (DGU000000913) Ciències socials i jurídiques UAB  
Economia i dret empresarial (DGU000000348) Ciències socials i jurídiques UdG  
Economia i finances (DGU000000872) Ciències socials i jurídiques UPF  
Economia i gestió de l'activitat pesquera (DGU000000371) Ciències socials i jurídiques UB  
Economia, finances i empresa (DGU000000535) Ciències socials i jurídiques UPF  
Economia, regulació i competència als serveis públics (DGU000001190) Ciències socials i jurídiques UB  
Edificació (DGU000000321) Enginyeria i arquitectura UPC  
Educació en la diversitat (DGU000000353) Ciències socials i jurídiques UdG  
Educació en territoris rurals (DGU000001590) Ciències socials i jurídiques UB  
Educació en territoris rurals (DGU000001660) Ciències socials i jurídiques UB  
Educació en territoris rurals (DGU000001752) Ciències socials i jurídiques UB  
Educació en valors i ciutadania (DGU000001264) Ciències socials i jurídiques UB  
Educació especial (DGU000000507) Ciències socials i jurídiques URL  
Educació física i psicomotricitat de 0 a 12 anys (DGU000001224) Ciències socials i jurídiques URL  
Educació física i psicomotricitat de 0 a 12 anys (DGU000001418) Ciències socials i jurídiques URL  
Educació i desenvolupament rural (DGU000000871) Ciències socials i jurídiques UB  
Educació i tic (elearning) (DGU000001581) Ciències socials i jurídiques UOC  
Educació i tic (e-learning) (DGU000000088) Ciències socials i jurídiques UOC  
Educació inclusiva (DGU000000718) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Educació intercultural (DGU000000451) Ciències socials i jurídiques UAB  
Educació interdisciplinar de les arts (DGU000000707) Ciències socials i jurídiques UB  
Educació interdisciplinària de les arts (DGU000001552) Arts i Humanitats UB  
Educació per a la ciutadania i en valors (DGU000000578) Ciències socials i jurídiques UB  
Educació per a la salut (DGU000000776) Ciències de la salut UdL  
Educació superior (DGU000000840) Ciències socials i jurídiques UB  
Egiptologia (DGU000001554) Arts i Humanitats UAB  
Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol (DGU000000615) Arts i Humanitats UAB  
Electroquímica. ciència i tecnologia (DGU000001175) Ciències UB  
Electroquímica. ciència i tecnologia (DGU000001175) Ciències UAB  
Emprenedoria i desenvolupament empresarial (DGU000001430) Ciències socials i jurídiques UdG  
Emprenedoria i innovació (DGU000000788) Ciències socials i jurídiques UPF  
Emprenedoria i innovació (DGU000001395) Ciències socials i jurídiques URV  
Empresa internacional / international business (DGU000001691) Ciències socials i jurídiques UB  
Empresa internacional / international business (DGU000001754) Ciències socials i jurídiques UB  
Energies renovables i sostenibilitat energètica (DGU000001206) Ciències UB  
Energies renovables i sostenibilitat energètica (DGU000001600) Ciències UB  
Enginyeria aeronàutica (DGU000001382) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria agronòmica (DGU000000884) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria ambiental (DGU000000367) Enginyeria i arquitectura UB  
Enginyeria ambiental (DGU000000001) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria ambiental (DGU000001154) Enginyeria i arquitectura UB  
Enginyeria ambiental (DGU000001479) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria ambiental (menta) (DGU000000021) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria ambiental i producció sostenible (DGU000000936) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica (DGU000001652) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria biològica i ambiental (DGU000001380) Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria biomèdica (DGU000000148) Ciències de la salut UB  
Enginyeria biomèdica (DGU000001480) Enginyeria i arquitectura UB  
Enginyeria biomèdica computacional / computacional biomedical engineering (DGU000001616) Enginyeria i arquitectura UPF  
Enginyeria biotecnològica (DGU000000326) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria civil (DGU000000337) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria computacional i matemàtica (DGU000001185) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria d'automoció (DGU000001040) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports (DGU000001056) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de forest (DGU000000919) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria de la seguretat informàtica i intel·ligència artificial (DGU000001653) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria de l'aigua i dels recursos hídrics (DGU000001736) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria de l'energia (DGU000001317) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de l'esport (DGU000001630) Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria de mines (DGU000001181) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de programari lliure (DGU000000016) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria de programari lliure (DGU000000868) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DGU000001118) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DGU000001117) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (DGU000001120) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (DGU000001119) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicaci? (DGU000001698) Enginyeria i arquitectura UOC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000000995) Enginyeria i arquitectura UOC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001135) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001135) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001215) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001254) Enginyeria i arquitectura UOC  
Enginyeria de telecomunicació / telecommunication engineering (DGU000001179) Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria de xarxes i telecomunicacions (DGU000000497) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria d'edificació (DGU000001487) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria del cuir (DGU000000625) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria del cuir (DGU000001422) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria del cuir (DGU000001735) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria del disseny de productes (DGU000001394) Enginyeria i arquitectura UdG  
Enginyeria del terreny (DGU000001537) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica (DGU000000009) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria dels recursos naturals (DGU000000328) Ciències UPC  
Enginyeria dels recursos naturals (DGU000001559) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria d'organització (DGU000000916) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria d'organització (DGU000001057) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria electrònica (DGU000000019) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria electrònica (DGU000000149) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria electrònica (DGU000001318) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria electrònica i automàtica (DGU000000500) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria electrònica: professional i recerca (DGU000000109) Enginyeria i arquitectura UB  
Enginyeria en energia (DGU000000322) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria en informàtica (DGU000001058) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria espacial i aeronàutica / master in aerospace and aeronautical engineering (DGU000001632) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria estructural i de la construcció (DGU000000010) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria estructural i de la construcció (DGU000001538) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria física (DGU000000108) Enginyeria i arquitectura UB  
Enginyeria fotònica, nanofotònica i biofotònica / european master in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics (DGU000000783) Ciències UPC  
Enginyeria geològica i de mines (DGU000001059) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria geològica i de mines (DGU000001216) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria i control de processos mediambientals/environmental process control engineering (DGU000000603) Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria i gestió costanera i marítima (DGU000000315) Ciències UPC  
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions (DGU000000015) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria i tecnologia dels sistemes electrònics (DGU000001489) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria industrial (DGU000000879) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria industrial (DGU000001051) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria industrial (DGU000001217) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria industrial (DGU000001222) Enginyeria i arquitectura UdG  
Enginyeria industrial (DGU000001360) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria industrial (DGU000001201) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria industrial (DGU000001386) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria industrial (DGU000001429) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria industrial (DGU000001496) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria industrial (DGU000001678) Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria informàtica (DGU000000920) Enginyeria i arquitectura UdL  
Enginyeria informàtica (DGU000000972) Enginyeria i arquitectura UOC  
Enginyeria informàtica (DGU000001047) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria informàtica (DGU000001361) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria informàtica (DGU000001405) Enginyeria i arquitectura UdG  
Enginyeria informàtica / computer engineering (DGU000001381) Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria informàtica i la seva gestió (DGU000000499) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria informàtica: seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (DGU000001236) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria marina (DGU000001387) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria marina (DGU000001655) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria matemàtica (DGU000000122) Ciències UPC  
Enginyeria mecànica (DGU000000195) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria micro i nanoelectrònica (DGU000000003) Enginyeria i arquitectura UAB  
Enginyeria nàutica i transport marítim (DGU000001383) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria naval i oce?nica (DGU000001710) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria nuclear/nuclear engineering (DGU000001167) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria química (DGU000000939) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria química (DGU000001043) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria química (DGU000001048) Enginyeria i arquitectura URL  
Enginyeria química (DGU000001207) Enginyeria i arquitectura UB  
Enginyeria química (DGU000001284) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria química i de processos (DGU000000205) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria telemàtica (DGU000000219) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria termodinàmica de fluids (DGU000001490) Enginyeria i arquitectura URV  
Enginyeria tèxtil i paperera (DGU000001649) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica (DGU000000150) Enginyeria i arquitectura UPC  
Enologia (DGU000000022) Enginyeria i arquitectura URV  
Ensenyament de llengües estrangeres (espanyol llengua estrangera/anglès llengua estrangera) (DGU000000298) Arts i Humanitats URV  
Ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera (DGU000001570) Arts i Humanitats URV  
Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües (DGU000001352) Arts i Humanitats UdG  
Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües/llengües i moviments de població (DGU000000047) Arts i Humanitats UdG  
Ensenyament d'espanyol/català per a immigrants (DGU000000845) Arts i Humanitats UdL  
Ensenyament i adquisició de l'anglès com a llengua estrangera/segona llengua (DGU000001586) Arts i Humanitats URV  
Ensenyament i aprenentatge de l'anglès a l'educació infantil i l'educació primària (DGU000001398) Ciències socials i jurídiques URL  
Ensenyament i aprenentatge en entorns digitals (DGU000000581) Ciències socials i jurídiques UB  
Entorns d'ensenyament i aprenentatge mediats per tecnologies digitals (DGU000001285) Ciències socials i jurídiques UB  
Entrenament esportiu, activitat física i salut (DGU000001578) Ciències de la salut URL  
Envelliment actiu i satisfactori: bases per a la prevenció i l'atenció integrada (DGU000000550) Ciències de la salut UVic-UCC  
Envelliment i salut (DGU000000797) Ciències de la salut URV  
Erasmus mundus de mercats globals, creativitats locals / global markets, local creativities (DGU000001722) Ciències socials i jurídiques UB  
Erasmus mundus en anàlisi econòmica del dret / european master in law and economics (DGU000001776) Ciències socials i jurídiques UPF  
Erasmus mundus en aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals/erasmus mundus in learning and teaching of spanish in multilingual and international contexts (DGU000000878) Ciències socials i jurídiques UB  
Erasmus mundus en arqueologia del quaternari i evolució humana (DGU000001158) Arts i Humanitats URV  
Erasmus mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (amase)/erasmus mundus master in advanced materials science and engineering (amase) (DGU000001501) Enginyeria i arquitectura UPC  
Erasmus mundus en educació internacional en vacunes / erasmus mundus in leading international vaccinology education (DGU000001646) Ciències de la salut UAB  
Erasmus mundus en enginyeria i gestió costanera i marítima (comem)/erasmus mundus in coastal and marine engineering and management (comem) (DGU000001367) Enginyeria i arquitectura UPC  
Erasmus mundus en estudis ambientals/erasmus mundus in environmental studies (DGU000000488) Ciències UAB  
Erasmus mundus en estudis ambientals: ciutats i sostenibilitat / erasmus mundus in environmental studies - cities and sustainability (DGU000001072) Ciències UAB  
Erasmus mundus en f?sica nuclear (DGU000001723) Ciències UB  
Erasmus mundus en filosofia alemanya i francesa: reptes contemporanis / erasmus mundus in german and frech philosophy: contemporary issues (DGU000001773) Arts i Humanitats UAB  
Erasmus mundus en gestió del risc d'inundació / erasmus mundus master of science in flood risk management (DGU000000924) Enginyeria i arquitectura UPC  
Erasmus mundus en innovació en enoturisme (DGU000001623) Ciències URV  
Erasmus mundus en innovació i regulació en química (DGU000001350) Ciències UB  
Erasmus mundus en malalties infeccioses i una sola salut / erasmus mundus in infectious diseases and one health (DGU000001721) Ciències de la salut UAB  
Erasmus mundus en mecànica computacional/erasmus mundus in computational mechanics (DGU000001366) Enginyeria i arquitectura UPC  
Erasmus mundus en mediació intermediterrània: cap a la inversió i la integració / erasmus mundus in crossing the mediterranean: towards investment and integration (DGU000001595) Ciències socials i jurídiques UAB  
Erasmus mundus en medical imaging and applications (DGU000001620) Enginyeria i arquitectura UdG  
Erasmus mundus en modelització matemàtica a l'enginyeria: teoria, computació i aplicacions / erasmus mundus in mathematical modelling in engineering: theory, numerics, applications (DGU000001494) Ciències UAB  
Erasmus mundus en models i mètodes d'economia quantitativa / erasmus mundus in models and methods of quantitative economics (DGU000001362) Ciències socials i jurídiques UAB  
Erasmus mundus en polítiques educatives per al desenvolupament global / erasmus mundus in education policies for global development (globed) (DGU000001507) Ciències socials i jurídiques UAB  
Erasmus mundus en polítiques públiques (mundus mapp)/master in públic policy (mundus mapp) (DGU000001074) Ciències socials i jurídiques UPF  
Erasmus mundus en producció d'aliments d'origen animal/food products of animal origin (DGU000000992) Ciències UAB  
Erasmus mundus en psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans / erasmus mundus on work, organizational and personnel psychology (DGU000001712) Ciències socials i jurídiques UB  
Erasmus mundus en qualitat als laboratoris analítics (emqal) (DGU000001208) Ciències UB  
Erasmus mundus en qualitat als laboratoris analítics/european joint master in quality in analytical laboratoires (DGU000000681) Ciències UB  
Erasmus mundus en salut, biotecnologia i computació (DGU000000993) Ciències de la salut UB  
Erasmus mundus en sistemes energètics sostenibles (select)/erasmus mundus master in environomical pathways for sustainable energy sistems (select) (DGU000001502) Enginyeria i arquitectura UPC  
Erasmus mundus en sistemes energètics sostenibles/erasmus mundus in environomical pathways for sustainable energy systems (DGU000000883) Enginyeria i arquitectura UPC  
Erasmus mundus spatial and ecological modelling in european forestry (DGU000001719) Enginyeria i arquitectura UdL  
Espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals (DGU000001472) Arts i Humanitats UB  
Esport sostenible i benestar (DGU000000361) Ciències de la salut UdL  
Esport, lleure i canvi social: estratègies per a la gestió i l'anàlisi de l'activitat física contemporània (DGU000000503) Ciències socials i jurídiques URL  
Esport, turisme i desenvolupament transfronterer (DGU000001176) Ciències socials i jurídiques UB  
Estadística i investigació operativa (DGU000000123) Ciències UPC  
Estadística i investigació operativa (DGU000001319) Ciències UB  
Estadística i investigació operativa (DGU000001319) Ciències UPC  
Estratègia i creativitat en publicitat (DGU000001747) Ciències socials i jurídiques UOC  
Estratègia i creativitat publicitàries (DGU000000494) Ciències socials i jurídiques URL  
Estratègia i creativitat publicitàries (DGU000001330) Ciències socials i jurídiques URL  
Estratègies i continguts d'entreteniment (DGU000001401) Ciències socials i jurídiques UOC  
Estudis ambientals (DGU000000117) Ciències UAB  
Estudis anglesos avançats/ advanced english studies (DGU000000986) Arts i Humanitats UAB  
Estudis anglesos avançats: literatura i cultura (DGU000000436) Arts i Humanitats UAB  
Estudis àsia-pacífic en un context global / asian-pacific studies in a global context (DGU000001765) Arts i Humanitats UPF  
Estudis avan?ats en disseny-barcelona (mbdesign) (DGU000001706) Enginyeria i arquitectura UPC  
Estudis avançats de llengua i literatura catalanes (DGU000001121) Arts i Humanitats UB  
Estudis avançats de llengua i literatura catalanes (DGU000001121) Arts i Humanitats UAB  
Estudis avançats en administració i dret públic (DGU000000942) Ciències socials i jurídiques URV  
Estudis avançats en arqueologia (DGU000001728) Arts i Humanitats UB  
Estudis avançats en exclusió social (DGU000001527) Ciències socials i jurídiques UB  
Estudis avançats en història de l'art (DGU000000395) Ciències socials i jurídiques UB  
Estudis avançats en història de l'art (DGU000001266) Arts i Humanitats UB  
Estudis avançats en literatura espanyola i hispanoamericana (DGU000001481) Arts i Humanitats UB  
Estudis avançats en literatura espanyola i hispanoamericana (DGU000001601) Arts i Humanitats UB  
Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (DGU000000613) Arts i Humanitats UAB  
Estudis catalans (DGU000001228) Arts i Humanitats UOC  
Estudis catalans / catalan studies (DGU000001409) Arts i Humanitats UPF  
Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions (DGU000000039) Arts i Humanitats UAB  
Estudis comparatius de literatura, art i pensament (DGU000000312) Arts i Humanitats UPF  
Estudis culturals en llengua anglesa. texts i contexts (DGU000000700) Arts i Humanitats URV  
Estudis culturals mediterranis (DGU000000053) Ciències socials i jurídiques URV  
Estudis de dones, gènere i ciutadania (DGU000000403) Ciències socials i jurídiques UB  
Estudis de dones, gènere i ciutadania (DGU000001159) Arts i Humanitats UB  
Estudis de gènere i gestió de polítiques d'igualtat (DGU000001517) Ciències socials i jurídiques UdL  
Estudis de la xina i el japó: món contemporani (DGU000001253) Arts i Humanitats UOC  
Estudis de l'àsia oriental (DGU000001096) Arts i Humanitats UOC  
Estudis de traducció (DGU000000861) Arts i Humanitats UPF  
Estudis de traducció: estratègies i procediments (DGU000000042) Arts i Humanitats UPF  
Estudis del discurs: comunicació, societat i aprenentatge (DGU000001182) Arts i Humanitats UPF  
Estudis històrics (DGU000000400) Ciències socials i jurídiques UB  
Estudis humanístics i socials (DGU000000754) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Estudis interdisciplinaris en disseny i comunicació (DGU000001566) Ciències socials i jurídiques UPF  
Estudis interdisciplinaris en sostenibilitat ambiental, econòmica i social (DGU000001301) Ciències UAB  
Estudis jurídics avançats (DGU000001473) Ciències socials i jurídiques UB  
Estudis llatinoamericans (DGU000000399) Ciències socials i jurídiques UB  
Estudis llatinoamericans (DGU000001483) Arts i Humanitats UB  
Estudis migratoris / migration studies (DGU000001713) Ciències socials i jurídiques UPF  
Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes (DGU000000292) Arts i Humanitats URV  
Estudis teatrals (DGU000000612) Arts i Humanitats UAB  
Estudis teatrals (DGU000001302) Arts i Humanitats UAB  
Estudis territorials i de la població (DGU000000037) Ciències socials i jurídiques UAB  
Estudis territorials i de la població (DGU000001127) Ciències socials i jurídiques UAB  
Estudis xinesos (DGU000000866) Arts i Humanitats UPF  
Ètica i integritat de l'esport (DGU000001714) Ciències socials i jurídiques UPF  
Executiu en direcció d'empreses/ executive master of business administration (emba) (DGU000001225) Ciències socials i jurídiques URL  
Expert en espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals (DGU000000027) Arts i Humanitats UB  
Farmàcia assistencial i atenció farmacèutica (DGU000000388) Ciències de la salut UB  
Farmacologia (DGU000000721) Ciències de la salut UAB  
Farmacovigilància i farmacoepidemiologia /pharmacovigilance and pharmacoepidemiology (DGU000001001) Ciències de la salut UAB  
Ficció en cinema i televisió. producció i realització (DGU000000082) Ciències socials i jurídiques URL  
Ficció en cinema i televisió. producció, guió i realització (DGU000001329) Ciències socials i jurídiques URL  
Filosofia analítica (DGU000000705) Arts i Humanitats UB  
Filosofia analítica (DGU000001286) Arts i Humanitats UB  
Filosofia aplicada (DGU000001684) Arts i Humanitats UAB  
Filosofia contemporània: tendències i debats (DGU000000459) Arts i Humanitats UAB  
Filosofia i estudis clàssics (DGU000000031) Arts i Humanitats UB  
Filosofia política (DGU000000789) Ciències socials i jurídiques UPF  
Finances corporatives i banca. m. sc. in corporate finance and banking (DGU000001493) Ciències socials i jurídiques UPF  
Finances corporatives i banca. m.sc. in corporate finance and banking (DGU000001183) Ciències socials i jurídiques UPF  
Finances/finance (DGU000000722) Ciències socials i jurídiques URL  
Fiscalitat (DGU000000973) Ciències socials i jurídiques UOC  
Física avançada (DGU000001209) Ciències UB  
Física avançada i professional (DGU000000461) Ciències UAB  
Física computacional i aplicada (DGU000000120) Ciències UPC  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia (DGU000000695) Ciències UAB  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / high energy, physics, astrophysics and cosmology (DGU000001303) Ciències UAB  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / high energy, physics, astrophysics and cosmology (DGU000001458) Ciències UAB  
Física de sistemes biològics i radiofísica (DGU000000908) Ciències UAB  
Física nuclear (DGU000000877) Ciències UB  
Física per a l'enginyeria / engineering physics (DGU000001769) Ciències UPC  
Fisiologia integrativa (DGU000000706) Ciències UB  
Fisiologia integrativa (DGU000001549) Ciències UB  
Fisioter?pia aplicada en l'esport i l'activitat f?sica (DGU000001666) Ciències de la salut UAB  
Fisioter?pia avan?ada del sistema musculoesquel?tic (DGU000001667) Ciències de la salut UAB  
Fisioteràpia de l'esport i readaptació de l'activitat física (DGU000001528) Ciències de la salut UAB  
Fisioteràpia del sistema musculoesquelètic (DGU000001750) Ciències de la salut UVic-UCC  
Fisioteràpia del tòrax (DGU000001192) Ciències de la salut UAB  
Fisioteràpia dels esports d'equip (DGU000001741) Ciències de la salut URL  
Fisioteràpia en pediatria (DGU000001727) Ciències de la salut UAB  
Fisioteràpia i evidència científica (DGU000000723) Ciències de la salut UIC  
Fisioteràpia infantil (DGU000001742) Ciències de la salut URL  
Fisioteràpia pediàtrica (DGU000001643) Ciències de la salut UIC  
Fonaments de la ciència de dades (DGU000001610) Ciències UB  
Food and beverage sustainable entrepreneurship (DGU000001771) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Formaci? avan?ada del professorat d'educaci? infantil i prim?ria (DGU000001673) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació de les persones adultes (DGU000000452) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de persones adultes (DGU000001332) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professionals de la formació (DGU000000652) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació de professionals de la formació (DGU000000291) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació de professorat de català per a persones adultes (DGU000000365) Arts i Humanitats UB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001371) Ciències socials i jurídiques UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001440) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000855) Ciències socials i jurídiques UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000857) Ciències socials i jurídiques UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000001085) Ciències socials i jurídiques UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000001086) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000825) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000826) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000856) Ciències socials i jurídiques UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000850) Ciències socials i jurídiques UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000898) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000917) Ciències socials i jurídiques UOC  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000000827) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001092) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en anglès (DGU000000724) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en biologia-geologia (DGU000000812) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en filosofia (DGU000000813) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en física-química (DGU000000814) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000816) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengües estrangeres (DGU000000817) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en matemàtiques (DGU000000818) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en música (DGU000000819) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat engeografia-història (DGU000000815) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000000152) Arts i Humanitats UB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000001287) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000001602) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001372) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000726) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000822) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000892) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (DGU000000823) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000824) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000893) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000894) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000895) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en planificació professional (DGU000000897) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en serveis (DGU000000896) Ciències socials i jurídiques UdL  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001368) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000725) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000800) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en cultura clàssica (DGU000001129) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en dibuix (DGU000000801) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000802) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en filosofia (DGU000001082) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en filosofia (DGU000000887) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000803) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en francès (DGU000000888) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000804) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llatí-grec (DGU000001128) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000806) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengües estrangeres (DGU000001080) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000807) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en música (DGU000001083) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en música (DGU000000889) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000890) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en salut (DGU000000808) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en serveis (DGU000000809) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat d'educació secundària d'equador (DGU000001589) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat , formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000740) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001363) Ciències socials i jurídiques UB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001363) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001369) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001441) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001442) Ciències socials i jurídiques URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001444) Ciències socials i jurídiques UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en administració (DGU000000828) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000729) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000728) Ciències socials i jurídiques URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000900) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000852) Ciències socials i jurídiques UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en economia (DGU000000830) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000901) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (DGU000001084) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (planificació professional) (DGU000000899) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000902) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000831) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000853) Ciències socials i jurídiques UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000727) Ciències socials i jurídiques UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000886) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000903) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en salut (DGU000000885) Ciències socials i jurídiques UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000001089) Ciències socials i jurídiques URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000001087) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia/tecnologies industrials (DGU000000906) Ciències socials i jurídiques URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001090) Ciències socials i jurídiques URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001088) Ciències socials i jurídiques URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.especialitat en educació física (DGU000000904) Ciències socials i jurídiques URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.especialitat en orientació educativa (DGU000000905) Ciències socials i jurídiques URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes (DGU000001370) Ciències socials i jurídiques UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes (DGU000001443) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000730) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000811) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000907) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000000820) Ciències socials i jurídiques UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000000821) Ciències socials i jurídiques UPC  
Formació del professorat d'equador (DGU000001608) Ciències socials i jurídiques UdG  
Formació en recerca en ciències humanes (DGU000001348) Arts i Humanitats UdG  
Fotònica (DGU000000325) Ciències UPC  
Fotònica/photonics (DGU000001320) Ciències UPC  
Franc?s llengua estrangera i diversitat ling??stica (DGU000001668) Arts i Humanitats UAB  
Fructicultura (DGU000001756) Enginyeria i arquitectura UdL  
Gen?tica, f?sica i qu?mica forense (DGU000001682) Ciències URV  
Generació i aplicacions de la radiació de sincrotró / generation and applications of synchrotron radiation (DGU000001064) Ciències UAB  
Genètica avançada (DGU000000115) Ciències UAB  
Genètica avançada / advanced genetics (DGU000001333) Ciències UAB  
Genètica i genòmica (DGU000001107) Ciències UB  
Genètica, física i química forense (DGU000001626) Ciències URV  
Geofísica (DGU000000392) Ciències UB  
Geoinformaci? (DGU000001669) Ciències socials i jurídiques UAB  
Geologia (DGU000000390) Ciències UB  
Geologia i geofísica de reservoris (DGU000001163) Ciències UB  
Geomàtica i navegació / geomatics and navigation (DGU000001218) Enginyeria i arquitectura UPC  
Geomàtica i navegació / geomatics and navigation (DGU000001498) Enginyeria i arquitectura UPC  
Geomàtica i navegació/geomatics and navigation (DGU000001171) Enginyeria i arquitectura UPC  
Geomàtica i navegació/geomatics and navigation (DGU000001535) Enginyeria i arquitectura UPC  
Gerontologia i promoci? de l'autonomia personal (DGU000001677) Ciències socials i jurídiques URL  
Gesti? de destinacions tur?stiques (DGU000001693) Ciències socials i jurídiques URV  
Gesti? de la responsabilitat social (DGU000001692) Ciències socials i jurídiques UB  
Gesti? del m?rqueting i la innovaci? (DGU000001690) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Gesti? d'empreses tecnol?giques (DGU000001718) Ciències socials i jurídiques URV  
Gesti? patrimonial i financera (DGU000001687) Ciències socials i jurídiques URL  
Gesti? tur?stica sostenible de recursos i destins (DGU000001680) Ciències socials i jurídiques UdL  
Gestió administrativa (DGU000000755) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Gestió administrativa (DGU000001393) Ciències socials i jurídiques UdL  
Gestió administrativa (DGU000001531) Ciències socials i jurídiques UdL  
Gestió aeronàutica (DGU000000476) Enginyeria i arquitectura UAB  
Gestió aeronàutica (DGU000001304) Enginyeria i arquitectura UAB  
Gestió aeronàutica (DGU000001459) Enginyeria i arquitectura UAB  
Gestió cultural (DGU000000300) Ciències socials i jurídiques UIC  
Gestió cultural (DGU000000032) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió cultural (DGU000000843) Arts i Humanitats UOC  
Gestió cultural (DGU000001267) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió cultural (DGU000001548) Arts i Humanitats UOC  
Gestió d'àrees de muntanya (DGU000001738) Ciències socials i jurídiques UdL  
Gestió de continguts digitals (DGU000000144) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió de continguts digitals (DGU000001153) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió de continguts digitals (DGU000001761) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió de la comunicació / master of arts in communication management (DGU000001726) Ciències socials i jurídiques UPF  
Gestió de la immigració (DGU000000731) Ciències socials i jurídiques UPF  
Gestió de la informació i el coneixement en l'àmbit de la salut (DGU000000912) Ciències de la salut UAB  
Gestió de la seguretat alimentària (DGU000000881) Ciències UVic-UCC  
Gestió de l'edificació (DGU000001515) Enginyeria i arquitectura UPC  
Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000501) Enginyeria i arquitectura URL  
Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000001052) Enginyeria i arquitectura URL  
Gestió de l'hospitality (DGU000001737) Ciències socials i jurídiques UdL  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000000598) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000001305) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000001461) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió de sòls i aigües (DGU000000154) Enginyeria i arquitectura UdL  
Gestió de sòls i aigües (DGU000001131) Ciències UdL  
Gestió del patrimoni cultural (DGU000000033) Arts i Humanitats UB  
Gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local (DGU000000046) Arts i Humanitats UdG  
Gestió del patrimoni cultural i museologia (DGU000001268) Arts i Humanitats UB  
Gestió del turisme/european master in tourism management (DGU000000350) Ciències socials i jurídiques UdG  
Gestió del turisme/european master in tourism management (DGU000001166) Ciències socials i jurídiques UdG  
Gestió dels recursos humans en les organitzacions (DGU000000068) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió dels recursos humans en les organitzacions (DGU000001306) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió d'empreses (DGU000001039) Ciències socials i jurídiques URV  
Gestió d'empreses (DGU000001246) Ciències socials i jurídiques URV  
Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / master in technology and engineering management (DGU000001633) Enginyeria i arquitectura UPC  
Gestió d'empreses globals / global strategic management (DGU000001636) Ciències socials i jurídiques URL  
Gestió d'empreses hoteleres (DGU000001384) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió d'empreses industrials (DGU000000732) Ciències socials i jurídiques URL  
Gestió d'empreses tecnològiques i economia (DGU000001624) Ciències socials i jurídiques URV  
Gestió documental, transparència i accés a la informació (DGU000001505) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió d'organitzacions i projectes esportius (sports management) (DGU000001579) Ciències socials i jurídiques URL  
Gestió empresarial (DGU000001050) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Gestió esportiva (DGU000000733) Ciències socials i jurídiques UdL  
Gestió esportiva / sport management (DGU000001611) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (DGU000001229) Ciències socials i jurídiques UOC  
Gestió estratègica de les tecnologies de la informació i comunicacions /msc in information and communication technologies (ict) strategic management (DGU000001137) Enginyeria i arquitectura UPF  
Gestió estratègica d'empreses turístiques (DGU000000409) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió financera i auditoria de l'empresa (DGU000001427) Ciències socials i jurídiques UPF  
Gestió i anàlisi de dades massives (bdma) / big data management and analytics (bdma) (DGU000001831) Enginyeria i arquitectura UPC  
Gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social (DGU000001618) Ciències socials i jurídiques UdL  
Gestió i comunicació d'entitats socials i solidàries (DGU000001076) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Gestió i comunicació d'entitats socials i solidàries (DGU000001202) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Gestió i desenvolupament de persones i equips en les organitzacions (DGU000001168) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió i didàctica del patrimoni cultural (DGU000000665) Arts i Humanitats URL  
Gestió i direcció de biblioteques i serveis d'informació (DGU000001588) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió i innovació en la indústria alimentària (DGU000000636) Ciències de la salut UdL  
Gestió i programació d'activitats físicoesportives orientades al benestar (DGU000001010) Ciències socials i jurídiques URL  
Gestió i restauració del medi natural (DGU000000552) Ciències UB  
Gestió i valoració urbana (DGU000000004) Enginyeria i arquitectura UPC  
Gestió integral de la construcció (DGU000000502) Enginyeria i arquitectura URL  
Gestió integral de la construcció (DGU000001343) Enginyeria i arquitectura URL  
Gestió internacional (DGU000000083) Ciències socials i jurídiques URL  
Gestió internacional (DGU000001340) Ciències socials i jurídiques URL  
Gestió internacional del turisme (DGU000001557) Ciències socials i jurídiques UdL  
Gestió pública (DGU000000475) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió pública (DGU000001126) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestió pública avançada (DGU000000558) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió pública avançada (DGU000001144) Ciències socials i jurídiques UB  
Gestió sanitària (DGU000000954) Ciències de la salut UIC  
Gestió, organització i economia de l'empresa/management, organization and business economics (DGU000000751) Ciències socials i jurídiques UAB  
Gestoria administrativa (DGU000001177) Ciències socials i jurídiques UB  
Govern i gestió pública a l'amèrica llatina (DGU000001657) Ciències socials i jurídiques UPF  
Governan?a tur?stica mundial (DGU000001681) Ciències socials i jurídiques UdL  
Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/hydroinformatics and water management (DGU000000197) Enginyeria i arquitectura UPC  
Història comparada, segles xvi-xx (DGU000000190) Arts i Humanitats UAB  
Història contemporània (DGU000000191) Arts i Humanitats UAB  
Història contemporània i món actual (DGU000001269) Arts i Humanitats UB  
Història de catalunya (DGU000001136) Arts i Humanitats UAB  
Història de la ciència: ciència, història i societat (DGU000000991) Arts i Humanitats UB  
Història de la ciència: ciència, història i societat (DGU000000991) Arts i Humanitats UAB  
Història de la ciència: ciència, història i societat (DGU000000155) Ciències UAB  
Història del món (DGU000000304) Ciències socials i jurídiques UPF  
Història del món (DGU000001428) Arts i Humanitats UPF  
Història econòmica (DGU000000564) Ciències socials i jurídiques UB  
Història econòmica (DGU000001288) Ciències socials i jurídiques UB  
Història i cultura de l'alimentació (DGU000000184) Arts i Humanitats UB  
Història i cultura de l'alimentació (DGU000001148) Arts i Humanitats UB  
Història i identitats en el mediterrani occidental (segles xv-xix) (DGU000001373) Arts i Humanitats UB  
Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies (DGU000001015) Arts i Humanitats UOC  
Identitat europea medieval (DGU000001184) Arts i Humanitats UdL  
Immunologia (DGU000000156) Ciències UB  
Immunologia avançada (DGU000001161) Ciències de la salut UB  
Incendis forestals. ciència i gestió integral (DGU000001033) Enginyeria i arquitectura UdL  
Indústria farmacèutica i biotecnologia (DGU000000534) Ciències de la salut UPF  
Indústria farmacèutica i biotecnològica (DGU000001563) Ciències de la salut UPF  
Infermeria de pràctica clínica avançada (DGU000001622) Ciències de la salut UB  
Infermeria i salut escolar (DGU000001734) Ciències de la salut UPF  
Informació digital (DGU000001426) Ciències socials i jurídiques UPF  
Informàtica avançada (DGU000000002) Enginyeria i arquitectura UAB  
Informàtica industrial i automàtica (DGU000000143) Enginyeria i arquitectura UdG  
Informàtica industrial, automàtica, computació i sistemes (miiacs) (DGU000000734) Enginyeria i arquitectura UdG  
Iniciació a la investigació en salut mental (DGU000001210) Ciències de la salut UAB  
Iniciació a la investigació en salut mental (DGU000001210) Ciències de la salut UB  
Iniciació a la recerca en humanitats: història, art, filosofia, llengua i literatura (DGU000000364) Arts i Humanitats UdG  
Innovaci? i emprenedoria en enginyeria biom?dica (DGU000001707) Enginyeria i arquitectura UB  
Innovació de les indústries tèxtils (DGU000001226) Ciències socials i jurídiques URL  
Innovació de les indústries tèxtils (DGU000001419) Ciències socials i jurídiques URL  
Innovació educativa i tic (DGU000001042) Ciències socials i jurídiques URL  
Innovació educativa i tic (DGU000001342) Ciències socials i jurídiques URL  
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia (DGU000000078) Ciències socials i jurídiques UdG  
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia (DGU000001495) Enginyeria i arquitectura UdG  
Innovació en didàctiques específiques (DGU000001014) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Innovació en didàctiques específiques (DGU000001252) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Innovació en disseny per al sector turístic (DGU000000996) Arts i Humanitats UB  
Innovació en disseny per al sector turístic (DGU000001355) Arts i Humanitats UB  
Innovació en la gestió turística (DGU000000976) Ciències socials i jurídiques UB  
Innovació en la intervenció social i educativa (DGU000001755) Ciències socials i jurídiques URV  
Innovació i emprenedoria en nutrició, malalties cròniques i envelliment saludable (DGU000001614) Ciències de la salut UB  
Innovació i gestió hotelera (DGU000000085) Ciències socials i jurídiques URL  
Innovació i gestió hotelera / innovative hospitality management (DGU000001063) Ciències socials i jurídiques URL  
Innovació i iniciativa emprenedora/innovation and entrepreneurship (DGU000000947) Ciències socials i jurídiques URL  
Innovació i investigació en informàtica/innovation and research in informatics (miri) (DGU000001097) Enginyeria i arquitectura UPC  
Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el segle xxi (DGU000001327) Ciències socials i jurídiques URL  
Integració europea (DGU000000467) Ciències socials i jurídiques UAB  
Integració europea (DGU000001307) Ciències socials i jurídiques UAB  
Intel·ligència ambiental multimèdia / multimedia ambient intelligence (DGU000001067) Enginyeria i arquitectura UAB  
Intel·ligència artificial (DGU000000160) Enginyeria i arquitectura UPC  
Intel·ligència artificial/artificial intelligence (DGU000001164) Enginyeria i arquitectura UB  
Intel·ligència artificial/artificial intelligence (DGU000001164) Enginyeria i arquitectura UPC  
Interacció persona-ordinador (DGU000000379) Enginyeria i arquitectura UdL  
Interdisciplinari dels mèdia i sistemes cognitius interactius (DGU000000531) Enginyeria i arquitectura UPF  
Internacionalització (DGU000000374) Ciències socials i jurídiques UB  
Internacionalització: aspectes econòmics, empresarials i juridicopolítics (DGU000001289) Ciències socials i jurídiques UB  
Internet dels objectes per a salut digital / internet of things for e-health (DGU000001730) Enginyeria i arquitectura UAB  
Interpretació de conferències (DGU000000342) Arts i Humanitats UVic-UCC  
Interpretació de conferències (DGU000001763) Arts i Humanitats UAB  
Intervenció i estudis crítics sobre l'exclusió social (DGU000000998) Ciències socials i jurídiques UB  
Intervenció i investigació en patologia del llenguatge: sordesa i trastorns neurològics (DGU000001068) Ciències de la salut UAB  
Intervenció i recerca en patologia del llenguatge (DGU000000696) Ciències de la salut UAB  
Intervenció psicosocial (DGU000000162) Ciències de la salut UB  
Intervenció psicosocial (DGU000000620) Ciències de la salut UAB  
Intervenció psicosocial (DGU000001290) Ciències socials i jurídiques UB  
Intervenció sostenible en el medi construït (DGU000001388) Enginyeria i arquitectura UPC  
Intervencions educatives i socials (DGU000000580) Ciències socials i jurídiques UB  
Intervencions socials i educatives (DGU000001471) Ciències socials i jurídiques UB  
Investigaci? i experimentaci? en disseny (DGU000001679) Arts i Humanitats UVic-UCC  
Investigació biomèdica (DGU000001323) Ciències de la salut UdL  
Investigació en ciències clíniques (DGU000000573) Ciències de la salut UB  
Investigació en ciències de la infermeria (DGU000001102) Ciències de la salut URV  
Investigació en creació i gestió d'empreses/research on entrepreneurship and business management (DGU000000745) Ciències socials i jurídiques UAB  
Investigació en enginyeria química i de processos (DGU000000940) Enginyeria i arquitectura URV  
Investigació en enginyeria termodinàmica de fluids (DGU000000649) Enginyeria i arquitectura URV  
Investigació en psicologia aplicada a les ciències de la salut (DGU000001036) Ciències de la salut UAB  
Investigació en psicologia social (DGU000000067) Ciències socials i jurídiques UAB  
Investigació en salut mental (DGU000000999) Ciències de la salut UB  
Investigació en sociologia aplicada (DGU000000469) Ciències socials i jurídiques UAB  
Investigació en tecnologies de la informació i comunicació (DGU000001364) Enginyeria i arquitectura UPC  
Investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000201) Enginyeria i arquitectura UPC  
Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals (DGU000000036) Ciències socials i jurídiques UAB  
Investigació i canvi educatiu (DGU000001291) Ciències socials i jurídiques UB  
Joventut i societat (DGU000000356) Ciències socials i jurídiques UdG  
Joventut i societat (DGU000001452) Ciències socials i jurídiques UdG  
Laboratori d'anàlisis clíniques (DGU000000062) Ciències UPF  
Lèxic i comunicació lingüística (DGU000000386) Arts i Humanitats UB  
Lideratge de la innovació pedagògica i direcció de centres educatius (DGU000001580) Ciències socials i jurídiques URL  
Lideratge i gestió de la ciència i la innovació (DGU000001141) Ciències de la salut UPF  
Lideratge i gestió d'infermeria (DGU000000405) Ciències de la salut UB  
Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües (DGU000000385) Arts i Humanitats UB  
Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües (DGU000001292) Arts i Humanitats UB  
Lingúística forense (DGU000000937) Arts i Humanitats UPF  
Lingüística i aplicacions tecnològiques (DGU000000043) Arts i Humanitats UPF  
Lingüística teòrica i aplicada (DGU000000882) Arts i Humanitats UPF  
Literatura comparada i traducció literària (DGU000000631) Arts i Humanitats UPF  
Literatura comparada: estudis literaris i culturals (DGU000000990) Arts i Humanitats UAB  
Literatura comparada: estudis literaris i culturals (DGU000000035) Arts i Humanitats UAB  
Llengua espanyola i literatura hispànica (DGU000000442) Arts i Humanitats UAB  
Llengua espanyola i literatures hispàniques (DGU000000693) Arts i Humanitats UB  
Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera (DGU000001308) Arts i Humanitats UAB  
Llengua i civilització de l'antic egipte (DGU000000697) Arts i Humanitats UAB  
Llengües aplicades (DGU000000423) Arts i Humanitats UdL  
Lògica pura i aplicada (DGU000000163) Arts i Humanitats UB  
Lògica pura i aplicada (DGU000001157) Ciències UB  
Logística i comerç internacional (DGU000001259) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management (DGU000001002) Enginyeria i arquitectura UAB  
Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management (DGU000001193) Enginyeria i arquitectura UAB  
Logística, transport i mobilitat (DGU000000012) Enginyeria i arquitectura UPC  
M?rqueting de mitjans socials (DGU000001674) Ciències socials i jurídiques UdL  
M?rqueting digital (DGU000001699) Ciències socials i jurídiques UOC  
M?rqueting internacional en un entorn digital (DGU000001688) Ciències socials i jurídiques URL  
Malalties autoimmunes (DGU000000708) Ciències de la salut UB  
Màrqueting (DGU000000914) Ciències socials i jurídiques UAB  
Màrqueting de mitjans socials (DGU000001634) Ciències socials i jurídiques UdL  
Màrqueting digital / msc digital marketing (DGU000001512) Ciències socials i jurídiques UPF  
Màrqueting estratègic i innovació (DGU000001759) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Màrqueting i investigació de mercats (DGU000001078) Ciències socials i jurídiques UB  
Màrqueting/ msc. in marketing (DGU000001412) Ciències socials i jurídiques UPF  
Matemàtica aplicada (DGU000000121) Ciències UPC  
Matemàtica avançada (DGU000000118) Ciències UAB  
Matemàtica avançada (DGU000001156) Ciències UB  
Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica (DGU000000785) Enginyeria i arquitectura UPC  
Matemàtica avançada i professional (DGU000000112) Ciències UB  
Mecànica computacional (DGU000000333) Enginyeria i arquitectura UPC  
Mecànica de fluids computacional (DGU000001740) Enginyeria i arquitectura URV  
Mecànica de materials i estructures (DGU000000346) Enginyeria i arquitectura UdG  
Mecànica de materials i estructures (DGU000001110) Enginyeria i arquitectura UdG  
Medi ambient (DGU000000125) Ciències UdG  
Mediació en conflictes (DGU000001211) Ciències socials i jurídiques UB  
Mediació i resolució de conflictes de família (DGU000001439) Ciències socials i jurídiques UIC  
Medicaments, salut i sistema sanitari (DGU000001374) Ciències de la salut UB  
Medicina respiratòria (DGU000000441) Ciències de la salut UB  
Medicina tradicional xinesa (DGU000001619) Ciències de la salut UB  
Medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades / transfusion medicine and advanced cell therapies (DGU000001376) Ciències de la salut UAB  
Medicina translacional (DGU000000768) Ciències de la salut UB  
Mediterranean forestry and natural resources management (medfor) (DGU000001017) Enginyeria i arquitectura UdL  
Mediterrània antiga (DGU000001230) Arts i Humanitats UOC  
Mediterrània antiga (DGU000001582) Arts i Humanitats UOC  
Mercats financers (DGU000001200) Ciències socials i jurídiques UPF  
Mercats internacionals (DGU000001650) Ciències socials i jurídiques URV  
Meteorologia (DGU000000107) Ciències UB  
Meteorologia (DGU000001470) Ciències UB  
Mètodes numèrics en enginyeria (DGU000000011) Enginyeria i arquitectura UPC  
Mètodes numèrics en enginyeria (DGU000001170) Enginyeria i arquitectura UPC  
Metodologia de la recerca aplicada a les cures infermeres (DGU000001546) Ciències de la salut UB  
Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de ciències de la salut i socials (DGU000001629) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de ciències de la salut i socials (DGU000001662) Ciències de la salut UVic-UCC  
Microbiologia aplicada (DGU000000116) Ciències UAB  
Microbiologia aplicada (DGU000001309) Ciències UAB  
Microbiologia avançada (DGU000000402) Ciències UB  
Microbiologia avançada (DGU000001105) Ciències UB  
Microcirurgia reconstructiva / reconstructive microsurgery (DGU000001506) Ciències de la salut UAB  
Migracions i mediació social (DGU000000293) Ciències socials i jurídiques URV  
Millora dels ensenyaments d'educació infantil i primària (DGU000001606) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Millora genètica animal i biotecnologia de la reproducció (DGU000000463) Ciències de la salut UAB  
Millora genètica vegetal (DGU000000167) Enginyeria i arquitectura UdL  
Millora genètica vegetal (DGU000000181) Enginyeria i arquitectura UPC  
Millora genètica vegetal (DGU000001133) Enginyeria i arquitectura UdL  
Millora genètica vegetal (DGU000001321) Ciències UPC  
Mineria de dades aplicada a la medicina (DGU000000795) Enginyeria i arquitectura URL  
Mineria de dades i gestió del coneixement / european master in data mining and knowledge management (DGU000000865) Enginyeria i arquitectura UPC  
Mitjans, comunicació i cultura (DGU000001003) Ciències socials i jurídiques UAB  
Modelització computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica (DGU000001556) Ciències UB  
Modelització matemàtica en enginyeria: teoria, computació i aplicacions / mathematical modelling in engineering: theory, numerics applications (DGU000000593) Ciències UAB  
Modelització per a la ciència i l'enginyeria/modelling for science and engineering (DGU000000987) Ciències UAB  
Models i estratègies d'acció social i educativa en la infància i adolescència (DGU000000736) Ciències socials i jurídiques URL  
Models i mètodes d'economia quantitativa/models and methods of quantitative economics (DGU000000066) Ciències socials i jurídiques UAB  
Música com a art interdisciplinar (DGU000000764) Arts i Humanitats UB  
Música com a art interdisciplinària (DGU000001484) Arts i Humanitats UB  
Musicologia i educació musical (DGU000000474) Arts i Humanitats UAB  
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga (DGU000000844) Arts i Humanitats UAB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000836) Enginyeria i arquitectura UB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000164) Enginyeria i arquitectura UB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000749) Ciències URV  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000001485) Ciències UB  
Nanociència i nanotecnologia / nanoscience and nanotechnology (em nano+) (DGU000001772) Ciències UB  
Nanociència i nanotecnologia avançades / advanced nanoscience and nanotechnology (DGU000001455) Ciències UAB  
Nanociència, materials i processos: tecnologia química de frontera (DGU000001237) Enginyeria i arquitectura URV  
Nanotecnologia (DGU000000479) Ciències UAB  
Nanotecnologia i ciència de materials / nanotechnology and materials science (DGU000000989) Ciències UAB  
Nanotecnologia mediambiental (DGU000001404) Ciències UdL  
Nàutica i gestió del transport marítim (DGU000001654) Enginyeria i arquitectura UPC  
Negocis internacionals (DGU000001140) Ciències socials i jurídiques UPF  
Negocis internacionals (DGU000001609) Ciències socials i jurídiques UPF  
Neurociències (DGU000000165) Ciències de la salut UB  
Neurociències (DGU000000619) Ciències de la salut UAB  
Neurociències (DGU000001152) Ciències de la salut UB  
Neurociències (DGU000001310) Ciències de la salut UAB  
Neurofisioteràpia (DGU000001743) Ciències de la salut URL  
Neuropsicologia (DGU000001520) Ciències de la salut UOC  
Neuropsicologia (DGU000001675) Ciències de la salut UdL  
Neurorehabilitació (DGU000000760) Ciències de la salut UAB  
Nutrició i metabolisme (DGU000000166) Ciències de la salut URV  
Nutrició i metabolisme (DGU000001098) Ciències de la salut UB  
Nutrició i metabolisme (DGU000001098) Ciències de la salut URV  
Nutrició i salut (DGU000000779) Ciències de la salut UOC  
Oceanografia i gestió del medi marí (DGU000001248) Ciències UB  
Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (DGU000001521) Ciències socials i jurídiques UOC  
Odontologia restauradora estètica (DGU000000958) Ciències de la salut UIC  
Optometria i ciències de la visió (DGU000000323) Ciències de la salut UPC  
Optometria i ciències de la visió (DGU000001142) Ciències de la salut UPC  
Organització industrial (DGU000000081) Ciències socials i jurídiques URV  
Osteopatia (DGU000001194) Ciències de la salut UAB  
Paisatgisme (DGU000000005) Enginyeria i arquitectura UPC  
Paisatgisme (DGU000001560) Enginyeria i arquitectura UPC  
Paleobiologia i registre f?ssil / paleobiology and fossil record (DGU000001670) Ciències UAB  
Paleontologia (DGU000000460) Ciències UAB  
Paleontologia (DGU000001311) Ciències UAB  
Participació i polítiques locals (DGU000000471) Ciències socials i jurídiques UAB  
Participació i polítiques locals (DGU000001312) Ciències socials i jurídiques UAB  
Patogènesi i tractament de la sida (DGU000001198) Ciències de la salut UAB  
Patrimoni (DGU000001635) Arts i Humanitats UdG  
Patrimoni (DGU000001711) Arts i Humanitats UdG  
Patrimoni artístic i cooperació cultural (DGU000001046) Arts i Humanitats URV  
Patrimoni cultural i desenvolupament local (DGU000000433) Arts i Humanitats UdL  
Pedagogia montessori (0-6 anys) (DGU000000798) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Pedagogia musical 0-12 (DGU000001399) Arts i Humanitats URL  
Pedagogia social i comunitària: lideratge de la transformació socioeducativa (DGU000000514) Ciències socials i jurídiques URL  
Pensament contemporani (DGU000000382) Arts i Humanitats UB  
Pensament contemporani i tradició clàssica (DGU000001111) Arts i Humanitats UB  
Pensar i governar les societats complexes (DGU000000470) Ciències socials i jurídiques UAB  
Periodisme avançat. reporterisme (DGU000000492) Ciències socials i jurídiques URL  
Periodisme avançat. reporterisme. (DGU000001328) Ciències socials i jurídiques URL  
Periodisme i comunicaci? digital: dades i noves narratives (DGU000001700) Ciències socials i jurídiques UOC  
Periodisme i innovació en continguts digitals (DGU000001731) Ciències socials i jurídiques UAB  
Peritatge, avaluació i anàlisis d'obres d'art (DGU000001516) Arts i Humanitats UdL  
Phoenix em dynamics of health and welfare (salut i benestar comunitari) (DGU000000216) Ciències de la salut UAB  
Planificació estratègica en publicitat i relacions públiques (DGU000001421) Ciències socials i jurídiques UAB  
Planificació i gestió de l'educació (DGU000000453) Ciències socials i jurídiques UAB  
Planificació i polítiques per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001029) Ciències socials i jurídiques UdG  
Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió ambiental (DGU000000159) Enginyeria i arquitectura UdL  
Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió del medi ambient (DGU000001132) Enginyeria i arquitectura UdL  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000000056) Ciències socials i jurídiques UB  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000001174) Arts i Humanitats UB  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000001503) Arts i Humanitats UB  
Planificació territorial: informació, eines i mètodes (DGU000000941) Ciències socials i jurídiques URV  
Polímers i biopolímers (DGU000000320) Ciències UPC  
Política i societat europea (DGU000001724) Ciències socials i jurídiques UPF  
Política social, treball i benestar (DGU000001026) Ciències socials i jurídiques UAB  
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001351) Ciències socials i jurídiques UdG  
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001475) Ciències socials i jurídiques UdG  
Polítiques públiques i desenvolupament internacional (DGU000000848) Ciències socials i jurídiques UPF  
Polítiques públiques i socials (DGU000000791) Ciències socials i jurídiques UPF  
Polítiques socials i acció comunitària (DGU000001613) Ciències socials i jurídiques UAB  
Postproducció audiovisual (DGU000000965) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Potenciació digital/ digital empowerment (DGU000001227) Ciències socials i jurídiques UOC  
Prehistòria, antiguitat i edat mitjana (DGU000000988) Arts i Humanitats UAB  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000738) Enginyeria i arquitectura URL  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000739) Ciències URV  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000674) Ciències socials i jurídiques UOC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000799) Ciències socials i jurídiques UVic-UCC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000001583) Ciències socials i jurídiques UOC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000001645) Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Prevenció i gestió de riscos a la comunitat (DGU000000513) Ciències socials i jurídiques UAB  
Prevenció i gestió de riscos en la comunitat (DGU000001334) Ciències socials i jurídiques UAB  
Primatologia (DGU000000099) Ciències de la salut UB  
Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology (DGU000000614) Arts i Humanitats UAB  
Procura (DGU000001005) Ciències socials i jurídiques UAB  
Procura (DGU000001195) Ciències socials i jurídiques UAB  
Procura (DGU000001460) Ciències socials i jurídiques UAB  
Producci? i emprenedoria de continguts digitals (DGU000001703) Ciències socials i jurídiques UB  
Producció i comunicació cultural (DGU000000794) Ciències socials i jurídiques URL  
Producció i comunicació cultural (DGU000001576) Ciències socials i jurídiques URL  
Producció i emprenedoria de continguts digitals (DGU000001658) Ciències socials i jurídiques UB  
Producció i recerca artística (DGU000001151) Arts i Humanitats UB  
Produccions artístiques i recerca (DGU000000026) Arts i Humanitats UB  
Programació web d'alt rendiment (DGU000001522) Enginyeria i arquitectura URL  
Programació web d'alt rendiment (DGU000001522) Enginyeria i arquitectura URL  
Programari lliure (DGU000000023) Enginyeria i arquitectura UOC  
Projecte integrat d'arquitectura (DGU000000645) Enginyeria i arquitectura URL  
Projecte integrat d'arquitectura - integrated architecture design (DGU000001544) Enginyeria i arquitectura URL  
Promoció de la salut (DGU000000354) Ciències de la salut UdG  
Promoció de la salut (DGU000001344) Ciències de la salut UdG  
Protecció integrada de cultius (DGU000000408) Enginyeria i arquitectura UdL  
Protecció integrada de cultius (DGU000001324) Enginyeria i arquitectura UdL  
Psicogerontologia (DGU000000583) Ciències de la salut UB  
Psicogerontologia (DGU000001492) Ciències de la salut UB  
Psicologia clínica de la salut i qualitat de vida (DGU000000741) Ciències de la salut UdG  
Psicologia clínica i de la salut (DGU000000416) Ciències de la salut UB  
Psicologia de la cognició i de la comunicació (DGU000000712) Ciències socials i jurídiques UAB  
Psicologia de la salut (DGU000001061) Ciències de la salut URV  
Psicologia de la salut i psicoteràpia (DGU000000086) Ciències socials i jurídiques URL  
Psicologia de l'educació (DGU000001203) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Psicologia de l'educació - mipe (DGU000001108) Ciències socials i jurídiques UB  
Psicologia de l'educació-mipe (DGU000000168) Ciències socials i jurídiques UB  
Psicologia de l'esport i de l'activitat f?sica (DGU000001685) Ciències de la salut UAB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans (DGU000000691) Ciències socials i jurídiques UB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans (DGU000000874) Ciències socials i jurídiques UB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans/psychology of work, organizations and human resources (DGU000000189) Ciències socials i jurídiques UB  
Psicologia del treball, organitzacions i recursos humans (DGU000001011) Ciències socials i jurídiques URL  
Psicologia del treball, organitzacions i recursos humans (DGU000001358) Ciències socials i jurídiques URL  
Psicologia general sanitària (DGU000001365) Ciències de la salut UB  
Psicologia general sanitària (DGU000001377) Ciències de la salut UdL  
Psicologia general sanitària (DGU000001413) Ciències de la salut UAB  
Psicologia general sanitària (DGU000001436) Ciències de la salut URL  
Psicologia general sanitària (DGU000001437) Ciències de la salut UAO CEU  
Psicologia general sanitària (DGU000001450) Ciències de la salut UdG  
Psicologia general sanitària (DGU000001465) Ciències de la salut URV  
Psicologia general sanitària (DGU000001631) Ciències de la salut UVic-UCC  
Psicologia i qualitat de vida (DGU000001249) Ciències de la salut UdG  
Psicologia infantil i juvenil: t?cniques i estrat?gies d'intervenci? (DGU000001701) Ciències de la salut UOC  
Psicologia, salut i qualitat de vida (DGU000000974) Ciències de la salut UOC  
Psicopatologia legal, forense i criminològica (DGU000000643) Ciències de la salut UIC  
Psicopedagogia (DGU000000841) Ciències socials i jurídiques UB  
Psicopedagogia (DGU000000921) Ciències socials i jurídiques UdL  
Psicopedagogia (DGU000001196) Ciències socials i jurídiques UAB  
Psicopedagogia (DGU000001400) Ciències socials i jurídiques URL  
Psicopedagogia (DGU000001598) Ciències socials i jurídiques UB  
Psicopedagogia (DGU000001702) Ciències socials i jurídiques UOC  
Psicopedagogia (DGU000001708) Ciències socials i jurídiques UIC  
Publicitat i relacions públiques (DGU000000698) Ciències socials i jurídiques UAB  
Qualitat d'aliments d'origen animal (DGU000001313) Ciències de la salut UAB  
Qualitat de medicaments, cosmètics i aliments (DGU000000709) Ciències de la salut UB  
Química (DGU000001049) Ciències URL  
Química a la indústria (DGU000000018) Ciències URV  
Química analítica (DGU000001112) Ciències UB  
Química analítica (DGU000001433) Ciències URL  
Química avançada (DGU000000434) Ciències UB  
Química de materials aplicada (DGU000001113) Ciències UB  
Química farmacèutica (DGU000001432) Ciències URL  
Química industrial i introducció a la investigació química/industrial chemistry and introductions to chemical research (DGU000001065) Ciències UAB  
Química orgànica (DGU000000685) Ciències UB  
Química orgànica (DGU000001101) Ciències UB  
Química orgànica experimental i industrial (DGU000000876) Ciències UB  
Química teòrica i computacional (DGU000000297) Ciències URV  
Química teòrica i modelització computacional (DGU000001212) Ciències UB  
Radiació de sincrotró i acceleradors de partícules (DGU000000465) Ciències UAB  
Recerca aplicada en economia i empresa / applied research in economics and business (DGU000001027) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca bàsica en odontologia i biomedicina (DGU000000302) Ciències de la salut UIC  
Recerca biomèdica (DGU000000059) Ciències UPF  
Recerca biomèdica translacional (DGU000001375) Ciències de la salut UAB  
Recerca clínica (DGU000001114) Ciències de la salut UB  
Recerca clínica (DGU000001499) Ciències de la salut UB  
Recerca clínica (DGU000001644) Ciències de la salut UIC  
Recerca clínica aplicada en ciències de la salut (DGU000000759) Ciències de la salut UAB  
Recerca clínica en medicina (DGU000000742) Ciències de la salut UdL  
Recerca clínica i de materials en odontologia (DGU000000703) Ciències de la salut UIC  
Recerca educativa (DGU000000858) Ciències socials i jurídiques UdL  
Recerca en art i disseny (DGU000001197) Arts i Humanitats UAB  
Recerca en àsia oriental contemporània (DGU000000472) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en ciència animal i dels aliments (DGU000000623) Enginyeria i arquitectura UAB  
Recerca en ciència política (DGU000000744) Ciències socials i jurídiques UPF  
Recerca en ciència política (DGU000001486) Ciències socials i jurídiques UPF  
Recerca en ciències de la gestió (DGU000000511) Ciències socials i jurídiques URL  
Recerca en ciències de la gestió (DGU000001341) Ciències socials i jurídiques URL  
Recerca en ciències humanes, socials i jurídiques (DGU000000301) Ciències socials i jurídiques UIC  
Recerca en ciències jurídiques (DGU000000837) Ciències socials i jurídiques URL  
Recerca en ciències jurídiques (DGU000001186) Ciències socials i jurídiques UAO CEU  
Recerca en ciències odontològiques (DGU000000577) Ciències de la salut UB  
Recerca en ciències socials (DGU000001438) Ciències socials i jurídiques UIC  
Recerca en comportament i cognició (DGU000001169) Ciències de la salut UB  
Recerca en comunicació i periodisme (DGU000000713) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en continguts de l'era digital (DGU000000714) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000000537) Ciències socials i jurídiques UB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000000366) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000001270) Ciències socials i jurídiques UB  
Recerca en didàctica de les ciències socials, la geografia, la història i l'art (DGU000000763) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències (DGU000000448) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en didàctiques específiques (DGU000000359) Ciències UB  
Recerca en economia aplicada (DGU000000489) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en economia, finances i empresa (DGU000000928) Ciències socials i jurídiques UPF  
Recerca en educació (DGU000000450) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en educació (DGU000001297) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca en empresa (DGU000001077) Ciències socials i jurídiques UB  
Recerca en empreses, finances i assegurances (DGU000000407) Ciències socials i jurídiques UB  
Recerca en enginyeria de processos químics (DGU000000699) Enginyeria i arquitectura UPC  
Recerca en filosofia i estudis humanístics (DGU000000661) Arts i Humanitats URL  
Recerca en humanitats (DGU000000957) Arts i Humanitats UIC  
Recerca en humanitats (DGU000001453) Arts i Humanitats UdG  
Recerca en humanitats (DGU000001497) Arts i Humanitats UIC  
Recerca en infermeria i salut (DGU000001337) Ciències de la salut UIC  
Recerca en les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva gestió (DGU000000702) Enginyeria i arquitectura URL  
Recerca en malalties hepàtiques (DGU000000679) Ciències de la salut UB  
Recerca en odontologia (DGU000001354) Ciències de la salut UIC  
Recerca en personalitat i comportament (DGU000000710) Ciències de la salut UB  
Recerca en psicologia cl?nica i de la salut (DGU000001686) Ciències de la salut UAB  
Recerca en psicologia clínica (DGU000000454) Ciències de la salut UAB  
Recerca en psicologia de la salut (DGU000000458) Ciències de la salut UAB  
Recerca en psicologia de l'esport i de l'activitat física (DGU000000457) Ciències de la salut UAB  
Recerca en química i enginyeria química (DGU000000058) Ciències URL  
Recerca en salut (DGU000001124) Ciències de la salut UdL  
Recerca en salut (DGU000001568) Ciències de la salut UdL  
Recerca en sistemes de producció agroalimentària (DGU000000412) Ciències UdL  
Recerca en sistemes i productes forestals (DGU000000355) Ciències UdL  
Recerca en sociologia (DGU000000429) Ciències socials i jurídiques UB  
Recerca en sociologia i demografia (DGU000000926) Ciències socials i jurídiques UPF  
Recerca en veterinària (DGU000000100) Ciències de la salut UAB  
Recerca i innovació en cures infermeres (DGU000001180) Ciències de la salut UAB  
Recerca i innovació en cures infermeres (DGU000001647) Ciències de la salut UAB  
Recerca i intervenció psicosocial (DGU000001037) Ciències socials i jurídiques UAB  
Recerca multidisciplinar en ci?ncies experimentals / multidisciplinary research in experimental sciences (DGU000001715) Ciències UPF  
Recerca per a economia i empresa (DGU000000735) Ciències socials i jurídiques URL  
Recerca translacional en fisioteràpia (DGU000001349) Ciències de la salut UAB  
Recerca, desenvolupament i control de medicaments (DGU000001271) Ciències de la salut UB  
Recerca, desenvolupament i control dels medicaments (DGU000000096) Ciències de la salut UB  
Recursos hídrics (DGU000000543) Enginyeria i arquitectura UPC  
Recursos minerals i riscos geològics (DGU000001162) Ciències UB  
Regeneració de territoris intermedis. estratègies sostenibles per paisatges contemporanis/regenerating intermediate landscapes. sustanaible strategies for contemporary landscapes (DGU000001030) Enginyeria i arquitectura UIC  
Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (DGU000000761) Ciències de la salut UAB  
Relacions euromediterrànies (DGU000000945) Ciències socials i jurídiques URV  
Relacions internacionals (DGU000000867) Ciències socials i jurídiques UPF  
Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament (DGU000000607) Ciències socials i jurídiques UAB  
Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament (DGU000001314) Ciències socials i jurídiques UAB  
Rendiment esportiu: tecnificació i alt nivell (DGU000000711) Ciències de la salut UB  
Rendiment esportiu: tecnificació i alt nivell (DGU000001553) Ciències de la salut UB  
Reptes de la filosofia contemporània (DGU000001122) Arts i Humanitats UAB  
Responsabilitat social corporativa (DGU000001402) Ciències socials i jurídiques UOC  
Salut digital / ehealth (DGU000001746) Ciències de la salut UOC  
Salut i benestar comunitari (DGU000000519) Ciències de la salut UAB  
Salut i benestar comunitari/health and communitary welfare (DGU000000863) Ciències de la salut UAB  
Salut internacional (DGU000000842) Ciències de la salut UB  
Salut internacional (DGU000000481) Ciències de la salut UB  
Salut laboral (DGU000000305) Ciències de la salut UPF  
Salut laboral (DGU000001322) Ciències de la salut UPF  
Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia (DGU000000541) Ciències de la salut URV  
Salut pública (DGU000001079) Ciències de la salut UPF  
Salut pública (DGU000000169) Ciències de la salut UPF  
Sanitat i producció porcina (DGU000000170) Enginyeria i arquitectura UdL  
Sanitat i producció porcina (DGU000001569) Ciències de la salut UdL  
Seguretat alimentària (DGU000000553) Ciències UB  
Seguretat alimentària (DGU000001500) Ciències de la salut UB  
Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (DGU000000918) Enginyeria i arquitectura UOC  
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals (DGU000000518) Ciències de la salut UPC  
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals (DGU000001648) Enginyeria i arquitectura UB  
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals (DGU000001648) Enginyeria i arquitectura UPC  
Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (DGU000000020) Enginyeria i arquitectura URV  
Seguretat internacional (DGU000001021) Ciències socials i jurídiques UPF  
Simulació clínica i seguretat del pacient (DGU000001757) Ciències de la salut UdL  
Sintesi i catàlisi/synthesis and catalysis (DGU000000204) Ciències URV  
Sistema de justícia penal (DGU000000746) Ciències socials i jurídiques UdL  
Sistemes agrícoles periurbans (DGU000000101) Enginyeria i arquitectura UPC  
Sistemes cognitius i mèdia interactius/cognitive systems and interactive media (DGU000001339) Enginyeria i arquitectura UPF  
Sistemes intel·ligents interactius (DGU000001007) Enginyeria i arquitectura UPF  
Sistemes intel·ligents interactius (DGU000001564) Enginyeria i arquitectura UPF  
Social media: gesti? i estrat?gia (DGU000001705) Ciències socials i jurídiques UOC  
Societat de la informació i el coneixement (DGU000000087) Ciències socials i jurídiques UOC  
Societat de la informació i el coneixement (DGU000001585) Ciències socials i jurídiques UOC  
Societat de la informació i el coneixement (DGU000001585) Ciències socials i jurídiques UOC  
Societats històriques i formes polítiques a europa (DGU000000701) Arts i Humanitats URV  
Sociologia: transformacions socials i innovació (DGU000001293) Ciències socials i jurídiques UB  
Sostenibilitat (DGU000000330) Enginyeria i arquitectura UPC  
Sostenibilitat i gestió de l'edificació en el sector turístic (DGU000001599) Enginyeria i arquitectura UdG  
Synthesis, catalysis and molecular design (DGU000001238) Ciències URV  
T?cniques avan?ades d'intervenci? en fisioter?pia (DGU000001671) Ciències de la salut UAB  
Tècniques avançades d'intervenció en fisioteràpia (DGU000001774) Ciències de la salut UAB  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000000294) Ciències URV  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000000294) Ciències UdG  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000001239) Ciències URV  
Tècniques d'anàlisi i innovació turística (DGU000000869) Ciències socials i jurídiques URV  
Tècniques quirúrgiques endoscòpiques (DGU000000762) Ciències de la salut UAB  
Tecnologia a l'arquitectura (DGU000000006) Enginyeria i arquitectura UPC  
Tecnologia de climatització i eficiència energètica en edificis (DGU000000647) Enginyeria i arquitectura URV  
Tecnologia de l'esport (DGU000001760) Enginyeria i arquitectura UVic-UCC  
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement (DGU000000171) Ciències socials i jurídiques URV  
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement (DGU000001060) Ciències socials i jurídiques URV  
Tecnologia multimèdia (DGU000000604) Enginyeria i arquitectura UAB  
Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació (DGU000001123) Enginyeria i arquitectura UPC  
Tecnologies aplicades a la informació (DGU000000677) Ciències UVic-UCC  
Tecnologies de la informació (DGU000000014) Enginyeria i arquitectura UPC  
Tecnologies de la informació i automàtica (DGU000001125) Enginyeria i arquitectura UdG  
Tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000200) Enginyeria i arquitectura UPC  
Tecnologies de la informació per a la intel·ligència empresarial/information technologies for business intelligence (it4bi) (DGU000001173) Enginyeria i arquitectura UPC  
Tecnologies de la informació, la comunicació i els mitjans audiovisuals (DGU000000250) Enginyeria i arquitectura UPF  
Tecnologies del so i de la música / sound and music computing (DGU000001565) Enginyeria i arquitectura UPF  
Tecnologies del so i de la música/sound and music computing (DGU000000627) Arts i Humanitats UPF  
Tecnologies del vehicle elèctric (DGU000001739) Enginyeria i arquitectura URV  
Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos (DGU000001389) Enginyeria i arquitectura UPC  
Tecnologies intel·ligents per a sistemes de salut/smart healthcare (DGU000001406) Enginyeria i arquitectura UdG  
Teledetecció i sistemes d'informació geogràfica (DGU000001385) Ciències socials i jurídiques UAB  
Telemedicina (DGU000000781) Ciències de la salut UOC  
Teoria de la literatura i literatura comparada (DGU000000765) Arts i Humanitats UB  
Teoria i història de l'arquitectura (DGU000000194) Enginyeria i arquitectura UPC  
Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura (DGU000000007) Enginyeria i arquitectura UPC  
Teràpia familiar (DGU000000639) Ciències de la salut UIC  
Tipografia: disciplina i usos (DGU000000554) Arts i Humanitats UB  
Tractament de la informació i comunicació multilingüe (DGU000000440) Arts i Humanitats UAB  
Tractament de la informació i comunicació multilingüe (DGU000001335) Arts i Humanitats UAB  
Traducció audiovisual (DGU000001641) Arts i Humanitats UAB  
Traducció especialitzada (DGU000000336) Arts i Humanitats UVic-UCC  
Traducció especialitzada (DGU000001539) Arts i Humanitats UVic-UCC  
Traducció i estudis interculturals (DGU000001764) Arts i Humanitats UAB  
Traducció i estudis interculturals / translation and intercultural studies (DGU000000833) Arts i Humanitats URV  
Traducció i estudis interculturals/translation and intercultural studies (DGU000000299) Arts i Humanitats URV  
Traducció professional anglès-espanyol (DGU000001604) Arts i Humanitats URV  
Traducció, interpretació i estudis interculturals (DGU000000041) Arts i Humanitats UAB  
Traducció, interpretació i estudis interculturals (DGU000001456) Arts i Humanitats UAB  
Tradumàtica: tecnologies de la traducció (DGU000001642) Arts i Humanitats UAB  
Trastorns de la comunicació i del llenguatge (DGU000001555) Ciències de la salut UAB  
Treball i política social (DGU000000192) Ciències socials i jurídiques UAB  
Treball social sanitari (DGU000001231) Ciències de la salut UOC  
Treball, relacions laborals i recursos humans (DGU000000772) Ciències socials i jurídiques UdG  
Turisme cultural (DGU000000773) Ciències socials i jurídiques UdG  
Turisme sostenible i tic (DGU000001540) Ciències socials i jurídiques UOC  
Turisme urbà (DGU000001542) Ciències socials i jurídiques UB  
Turisme, sostenibilitat i tic (DGU000001403) Ciències socials i jurídiques UOC  
Únió europea-xina: cultura i economia (DGU000001024) Ciències socials i jurídiques UAB  
Urbanisme (DGU000000193) Enginyeria i arquitectura UPC  
Visió per computador / computer vision (DGU000001336) Enginyeria i arquitectura UAB  
Visió per computador i intel·ligència artificial (DGU000000482) Enginyeria i arquitectura UAB  
Visió per computador i robotica (DGU000001663) Enginyeria i arquitectura UdG  
Visió per computador i robòtica - vicot (DGU000000984) Enginyeria i arquitectura UdG  
Vision and robotics (vibot) (DGU000000203) Enginyeria i arquitectura UdG  
Zoonosi i una sola salut (one health) (DGU000001612) Ciències de la salut UAB