Universitat Autònoma de Barcelona

Graus

Administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Antropologia social i cultural Ciències Socials i Jurídiques
Arqueologia Arts i Humanitats
Arts i disseny (Barcelona) Arts i Humanitats
Biologia Ciències
Biologia ambiental Ciències
Bioquímica Ciències
Biotecnologia Ciències
Ciència i tecnologia dels aliments Ciències de la Salut
Ciència política i gestió pública Ciències Socials i Jurídiques
Ciències ambientals Ciències
Ciències biomèdiques Ciències de la Salut
Ciències de l'antiguitat Arts i Humanitats
Comptabilitat i finances Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació audiovisual Ciències Socials i Jurídiques
Criminologia Ciències Socials i Jurídiques
Direcció hotelera Ciències Socials i Jurídiques
Disseny (Barcelona) Arts i Humanitats
Dret Ciències Socials i Jurídiques
Economia Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil (Manresa) Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil Ciències Socials i Jurídiques
Educació primària Ciències Socials i Jurídiques
Educació social Ciències Socials i Jurídiques
Empresa i tecnologia Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria de dades Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de sistemes de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de sistemes de telecomunicació / enginyeria electrònica de telecomunicació (agrupació) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'organització industrial (Barcelona) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria elèctrica (Barcelona) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Barcelona) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria mecànica (Barcelona) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química Enginyeria i Arquitectura
Estadística aplicada Ciències
Estudis anglesos Arts i Humanitats
Estudis clàssics Arts i Humanitats
Estudis d'anglès i català Arts i Humanitats
Estudis d'anglès i de clàssiques Arts i Humanitats
Estudis d'anglès i espanyol Arts i Humanitats
Estudis d'anglès i francès Arts i Humanitats
Estudis d'àsia oriental Arts i Humanitats
Estudis de català i de clàssiques Arts i Humanitats
Estudis de català i espanyol Arts i Humanitats
Estudis de francès i català Arts i Humanitats
Estudis de francès i de clàssiques Arts i Humanitats
Estudis de francès i espanyol Arts i Humanitats
Estudis de gènere Arts i Humanitats
Estudis d'espanyol i de clàssiques Arts i Humanitats
Estudis francesos Arts i Humanitats
Estudis globals en economia i empresa / global studies in economics and business Ciències Socials i Jurídiques
Filosofia Arts i Humanitats
Física Ciències
Fisioteràpia (Manresa) Ciències de la Salut
Fisioteràpia (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Fisioteràpia Ciències de la Salut
Genètica Ciències
Geografia i ordenació del territori Ciències Socials i Jurídiques
Geografia, medi ambient i planificació territorial Ciències Socials i Jurídiques
Geologia Ciències
Gestió aeronàutica Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles Enginyeria i Arquitectura
Gestió d'empreses (Manresa) Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en administraci? i direcci? d'empreses i graduat en dret Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en administració i direcció d'empreses i graduat en dret Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en ci?ncia pol?tica i gesti? p?blica i graduat en sociolog?a Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en ciència política i gestió píblica i graduat o graduada en dret Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en ciències ambientals i geologia Ciències
Graduat en criminolog?a i graduat en dret Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en criminología i graduat en dret Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en dret i graduat en relacions laborals Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en educació infantil i graduat en educació primaria Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en educació infantil i graduat en educación primaria Ciències Socials i Jurídiques
Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica i graduat en enginyeria mecànica (Barcelona) Enginyeria i Arquitectura
Graduat en enginyeria informàtica (menció en enginyeria de computadors) i enginyeria electrònica de comunicacions Enginyeria i Arquitectura
Graduat en enginyeria informàtica (menció en tecnologies de la informació) i enginyeria de sistemes de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Graduat en estadística aplicada i graduat en sociologia Ciències
Graduat en estudis anglesos i estudis cl?ssics Arts i Humanitats
Graduat en estudis anglesos i llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Graduat en estudis anglesos i llengua i literatura espanyoles Arts i Humanitats
Graduat en física i matemátiques Ciències
Graduat en física i matemàtiques Ciències
Graduat en física i química Ciències
Graduat en física i química Ciències
Graduat en llengua i literatura espanyoles i estudis cl?ssics Arts i Humanitats
Graduat en llengua i literatures catalanes i estudis cl?ssics Arts i Humanitats
Graduat en llengua i literatures catalanes i llengua i literatures espanyoles Arts i Humanitats
Grau obert en llengües, programa de (agrupació) Arts i Humanitats
Història Arts i Humanitats
Història de l'art Arts i Humanitats
Història, política i economia / history, politics and economics Ciències Socials i Jurídiques
Humanitats Arts i Humanitats
Humanitats Arts i Humanitats
Infermeria (Manresa) Ciències de la Salut
Infermeria (Terrassa) Ciències de la Salut
Infermeria (Barcelona) Ciències de la Salut
Infermeria (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Infermeria Ciències de la Salut
Informàtica i serveis (Sant Cugat del Vallès) Enginyeria i Arquitectura
Llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Llengua i literatura espanyoles Arts i Humanitats
Logopèdia (Manresa) Ciències de la Salut
Logopèdia Ciències de la Salut
Matemàtica computacional i analítica de dades Ciències
Matemàtiques Ciències
Medicina Ciències de la Salut
Microbiologia Ciències
Musicologia Arts i Humanitats
Nanociència i nanotecnologia Ciències
Pedagogia Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme Ciències Socials i Jurídiques
Podologia (Manresa) Ciències de la Salut
Prevenció i seguretat integral Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia Ciències de la Salut
Publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques
Química Ciències
Relacions internacionals Ciències Socials i Jurídiques
Relacions laborals Ciències Socials i Jurídiques
Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
Teràpia ocupacional (Terrassa) Ciències de la Salut
Territori, globalització i sostenibilitat Ciències Socials i Jurídiques
Traducció i interpretació Arts i Humanitats
Turisme Ciències Socials i Jurídiques
Veterinària Ciències de la Salut

Dades històriques

Estudis francesos 2015 2015 Arts i Humanitats

Màsters

Adquisició de l'anglès i comunicació intercultural Arts i Humanitats
Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Anàlisi econòmica / economic analysis Ciències Socials i Jurídiques
Anàlisi econòmica/economic analysis Ciències Socials i Jurídiques
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic Arts i Humanitats
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic Arts i Humanitats
Antropologia social i cultural / social and cultural anthropology Ciències Socials i Jurídiques
Antropologia social i cultural/social and cultural anthropology Arts i Humanitats
Antropologia: recerca avançada i intervenció social Ciències Socials i Jurídiques
Arqueologia prehistòrica Arts i Humanitats
Arxivística i gestió de documents Ciències Socials i Jurídiques
Biblioteca escolar i promoció de la lectura Ciències Socials i Jurídiques
Biblioteca escolar i promoció de la lectura Ciències Socials i Jurídiques
Bioinformàtica / bioinformatics Ciències
Biologia cel·lular Ciències
Biologia i biotecnologia vegetal Ciències
Biologia i biotecnologia vegetal Ciències
Biologia i biotecnologia vegetal Ciències
Biologia, gen?mica i biotecnologia vegetals / plant biology, genomics and biotechnology Ciències
Bioquímica, biologia molecular i biomedicina Ciències
Bioquímica, biologia molecular i biomedicina Ciències de la Salut
Biotecnologia avançada Ciències
Biotecnologia avançada Ciències
Ciència i enginyeria computacional Enginyeria i Arquitectura
Ciència i tecnologia de materials Ciències
Ciència i tecnologia químiques Ciències
Ciència política Ciències Socials i Jurídiques
Ciència política / political science Ciències Socials i Jurídiques
Ciències de l'antiguitat i de l'edat mitjana Arts i Humanitats
Cirurgia oncològica Ciències de la Salut
Citogenètica i biologia de la reproducció Ciències de la Salut
Comptabilitat superior i auditoria Ciències Socials i Jurídiques
Còmput d'altes prestacions, teoria de la informació i seguretat / high performance computing, information theory and security Enginyeria i Arquitectura
Computació d'altes prestacions Enginyeria i Arquitectura
Continguts de comunicació audiovisual i publicitat Ciències Socials i Jurídiques
Didàctica del xinès per a hispanoparlants Arts i Humanitats
Direcció d'empreses industrials (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Direcció i gestió de centres educatius Ciències Socials i Jurídiques
Direcció i organització de turisme d'esdeveniments Ciències Socials i Jurídiques
Direcció i organització industrial (Barcelona) Enginyeria i Arquitectura
Disseny de sistemes de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Dret empresarial Ciències Socials i Jurídiques
Dret empresarial Ciències Socials i Jurídiques
Dret i polítiques de la integració europea: dret constitucional europeu i constitucionalisme multinivell /droit et politiques de l'intégration européenne: droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism Ciències Socials i Jurídiques
Dret p?blic i processos d'integraci? multinivell Ciències Socials i Jurídiques
Dret públic i processos d'integració multinivell Ciències Socials i Jurídiques
Drets sociolaborals Ciències Socials i Jurídiques
Drets sociolaborals Ciències Socials i Jurídiques
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat Ciències
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat Ciències
Economia i administració d'empreses / economics and business administration Ciències Socials i Jurídiques
Educació intercultural Ciències Socials i Jurídiques
Egiptologia Arts i Humanitats
Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol Arts i Humanitats
Electroquímica. ciència i tecnologia Ciències
Enginyeria biològica i ambiental Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de telecomunicació / telecommunication engineering Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria i control de processos mediambientals/environmental process control engineering Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica / computer engineering Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria micro i nanoelectrònica Enginyeria i Arquitectura
Erasmus mundus en educació internacional en vacunes / erasmus mundus in leading international vaccinology education Ciències de la Salut
Erasmus mundus en estudis ambientals/erasmus mundus in environmental studies Ciències
Erasmus mundus en estudis ambientals: ciutats i sostenibilitat / erasmus mundus in environmental studies - cities and sustainability Ciències
Erasmus mundus en filosofia alemanya i francesa: reptes contemporanis / erasmus mundus in german and frech philosophy: contemporary issues Arts i Humanitats
Erasmus mundus en malalties infeccioses i una sola salut / erasmus mundus in infectious diseases and one health Ciències de la Salut
Erasmus mundus en mediació intermediterrània: cap a la inversió i la integració / erasmus mundus in crossing the mediterranean: towards investment and integration Ciències Socials i Jurídiques
Erasmus mundus en modelització matemàtica a l'enginyeria: teoria, computació i aplicacions / erasmus mundus in mathematical modelling in engineering: theory, numerics, applications Ciències
Erasmus mundus en models i mètodes d'economia quantitativa / erasmus mundus in models and methods of quantitative economics Ciències Socials i Jurídiques
Erasmus mundus en polítiques educatives per al desenvolupament global / erasmus mundus in education policies for global development (globed) Ciències Socials i Jurídiques
Erasmus mundus en producció d'aliments d'origen animal/food products of animal origin Ciències
Estudis ambientals Ciències
Estudis anglesos avançats/ advanced english studies Arts i Humanitats
Estudis anglesos avançats: literatura i cultura Arts i Humanitats
Estudis avançats de llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions Arts i Humanitats
Estudis interdisciplinaris en sostenibilitat ambiental, econòmica i social Ciències
Estudis teatrals Arts i Humanitats
Estudis teatrals Arts i Humanitats
Estudis territorials i de la població Ciències Socials i Jurídiques
Estudis territorials i de la població Ciències Socials i Jurídiques
Farmacologia Ciències de la Salut
Farmacovigilància i farmacoepidemiologia /pharmacovigilance and pharmacoepidemiology Ciències de la Salut
Filosofia aplicada Arts i Humanitats
Filosofia contemporània: tendències i debats Arts i Humanitats
Física avançada i professional Ciències
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia Ciències
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / high energy, physics, astrophysics and cosmology Ciències
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / high energy, physics, astrophysics and cosmology Ciències
Física de sistemes biològics i radiofísica Ciències
Fisioter?pia aplicada en l'esport i l'activitat f?sica (Barcelona) Ciències de la Salut
Fisioter?pia avan?ada del sistema musculoesquel?tic (Barcelona) Ciències de la Salut
Fisioteràpia de l'esport i readaptació de l'activitat física (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Fisioteràpia del tòrax (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Fisioteràpia en pediatria (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Formació de les persones adultes Ciències Socials i Jurídiques
Formació de persones adultes Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en anglès Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en biologia-geologia Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en filosofia Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en física-química Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengua i literatura catalana/castellana Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengües estrangeres Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en matemàtiques Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en música Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat engeografia-història Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en salut Ciències Socials i Jurídiques
Franc?s llengua estrangera i diversitat ling??stica Arts i Humanitats
Generació i aplicacions de la radiació de sincrotró / generation and applications of synchrotron radiation Ciències
Genètica avançada Ciències
Genètica avançada / advanced genetics Ciències
Geoinformaci? Ciències Socials i Jurídiques
Gestió aeronàutica Enginyeria i Arquitectura
Gestió aeronàutica Enginyeria i Arquitectura
Gestió aeronàutica Enginyeria i Arquitectura
Gestió de la informació i el coneixement en l'àmbit de la salut (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Gestió de riscos tecnològics i laborals Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de riscos tecnològics i laborals Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de riscos tecnològics i laborals Ciències Socials i Jurídiques
Gestió dels recursos humans en les organitzacions Ciències Socials i Jurídiques
Gestió dels recursos humans en les organitzacions Ciències Socials i Jurídiques
Gestió d'empreses hoteleres Ciències Socials i Jurídiques
Gestió documental, transparència i accés a la informació Ciències Socials i Jurídiques
Gestió esportiva / sport management Ciències Socials i Jurídiques
Gestió pública Ciències Socials i Jurídiques
Gestió pública Ciències Socials i Jurídiques
Gestió, organització i economia de l'empresa/management, organization and business economics Ciències Socials i Jurídiques
Història comparada, segles xvi-xx Arts i Humanitats
Història contemporània Arts i Humanitats
Història de catalunya Arts i Humanitats
Història de la ciència: ciència, història i societat Arts i Humanitats
Història de la ciència: ciència, història i societat Ciències
Informàtica avançada Enginyeria i Arquitectura
Iniciació a la investigació en salut mental Ciències de la Salut
Integració europea Ciències Socials i Jurídiques
Integració europea Ciències Socials i Jurídiques
Intel·ligència ambiental multimèdia / multimedia ambient intelligence Enginyeria i Arquitectura
Internet dels objectes per a salut digital / internet of things for e-health Enginyeria i Arquitectura
Interpretació de conferències Arts i Humanitats
Intervenció i investigació en patologia del llenguatge: sordesa i trastorns neurològics Ciències de la Salut
Intervenció i recerca en patologia del llenguatge Ciències de la Salut
Intervenció psicosocial Ciències de la Salut
Investigació en creació i gestió d'empreses/research on entrepreneurship and business management Ciències Socials i Jurídiques
Investigació en psicologia aplicada a les ciències de la salut Ciències de la Salut
Investigació en psicologia social Ciències Socials i Jurídiques
Investigació en sociologia aplicada Ciències Socials i Jurídiques
Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals Ciències Socials i Jurídiques
Literatura comparada: estudis literaris i culturals Arts i Humanitats
Literatura comparada: estudis literaris i culturals Arts i Humanitats
Llengua espanyola i literatura hispànica Arts i Humanitats
Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera Arts i Humanitats
Llengua i civilització de l'antic egipte Arts i Humanitats
Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management Enginyeria i Arquitectura
Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management Enginyeria i Arquitectura
Màrqueting Ciències Socials i Jurídiques
Matemàtica avançada Ciències
Medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades / transfusion medicine and advanced cell therapies (Barcelona) Ciències de la Salut
Microbiologia aplicada Ciències
Microbiologia aplicada Ciències
Microcirurgia reconstructiva / reconstructive microsurgery (Barcelona) Ciències de la Salut
Millora genètica animal i biotecnologia de la reproducció Ciències de la Salut
Mitjans, comunicació i cultura Ciències Socials i Jurídiques
Modelització matemàtica en enginyeria: teoria, computació i aplicacions / mathematical modelling in engineering: theory, numerics applications Ciències
Modelització per a la ciència i l'enginyeria/modelling for science and engineering Ciències
Models i mètodes d'economia quantitativa/models and methods of quantitative economics Ciències Socials i Jurídiques
Musicologia i educació musical Arts i Humanitats
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga Arts i Humanitats
Nanociència i nanotecnologia avançades / advanced nanoscience and nanotechnology Ciències
Nanotecnologia Ciències
Nanotecnologia i ciència de materials / nanotechnology and materials science Ciències
Neurociències Ciències de la Salut
Neurociències Ciències de la Salut
Neurorehabilitació (Saldes) Ciències de la Salut
Osteopatia (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Paleobiologia i registre f?ssil / paleobiology and fossil record Ciències
Paleontologia Ciències
Paleontologia Ciències
Participació i polítiques locals Ciències Socials i Jurídiques
Participació i polítiques locals Ciències Socials i Jurídiques
Patogènesi i tractament de la sida (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Pensar i governar les societats complexes Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme i innovació en continguts digitals Ciències Socials i Jurídiques
Phoenix em dynamics of health and welfare (salut i benestar comunitari) Ciències de la Salut
Planificació estratègica en publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques
Planificació i gestió de l'educació Ciències Socials i Jurídiques
Política social, treball i benestar Ciències Socials i Jurídiques
Polítiques socials i acció comunitària (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Prehistòria, antiguitat i edat mitjana Arts i Humanitats
Prevenció i gestió de riscos a la comunitat Ciències Socials i Jurídiques
Prevenció i gestió de riscos en la comunitat Ciències Socials i Jurídiques
Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology Arts i Humanitats
Procura Ciències Socials i Jurídiques
Procura Ciències Socials i Jurídiques
Procura Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia de la cognició i de la comunicació Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia de l'esport i de l'activitat f?sica Ciències de la Salut
Psicologia general sanitària Ciències de la Salut
Psicopedagogia Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques
Qualitat d'aliments d'origen animal Ciències de la Salut
Química industrial i introducció a la investigació química/industrial chemistry and introductions to chemical research Ciències
Radiació de sincrotró i acceleradors de partícules Ciències
Recerca aplicada en economia i empresa / applied research in economics and business Ciències Socials i Jurídiques
Recerca biomèdica translacional Ciències de la Salut
Recerca clínica aplicada en ciències de la salut Ciències de la Salut
Recerca en art i disseny (Barcelona) Arts i Humanitats
Recerca en àsia oriental contemporània Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en ciència animal i dels aliments Enginyeria i Arquitectura
Recerca en comunicació i periodisme Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en continguts de l'era digital Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en didàctica de les ciències socials, la geografia, la història i l'art Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en economia aplicada Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en educació Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en educació Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en psicologia cl?nica i de la salut Ciències de la Salut
Recerca en psicologia clínica Ciències de la Salut
Recerca en psicologia de la salut Ciències de la Salut
Recerca en psicologia de l'esport i de l'activitat física Ciències de la Salut
Recerca en veterinària Ciències de la Salut
Recerca i innovació en cures infermeres Ciències de la Salut
Recerca i innovació en cures infermeres Ciències de la Salut
Recerca i intervenció psicosocial Ciències Socials i Jurídiques
Recerca translacional en fisioteràpia (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (Saldes) Ciències de la Salut
Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament Ciències Socials i Jurídiques
Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament Ciències Socials i Jurídiques
Reptes de la filosofia contemporània Arts i Humanitats
Salut i benestar comunitari Ciències de la Salut
Salut i benestar comunitari/health and communitary welfare Ciències de la Salut
T?cniques avan?ades d'intervenci? en fisioter?pia (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Tècniques avançades d'intervenció en fisioteràpia (Sant Cugat del Vallès) Ciències de la Salut
Tècniques quirúrgiques endoscòpiques Ciències de la Salut
Tecnologia multimèdia Enginyeria i Arquitectura
Teledetecció i sistemes d'informació geogràfica Ciències Socials i Jurídiques
Tractament de la informació i comunicació multilingüe Arts i Humanitats
Tractament de la informació i comunicació multilingüe Arts i Humanitats
Traducció audiovisual Arts i Humanitats
Traducció i estudis interculturals Arts i Humanitats
Traducció, interpretació i estudis interculturals Arts i Humanitats
Traducció, interpretació i estudis interculturals Arts i Humanitats
Tradumàtica: tecnologies de la traducció Arts i Humanitats
Trastorns de la comunicació i del llenguatge Ciències de la Salut
Treball i política social Ciències Socials i Jurídiques
Únió europea-xina: cultura i economia Ciències Socials i Jurídiques
Visió per computador / computer vision Enginyeria i Arquitectura
Visió per computador i intel·ligència artificial Enginyeria i Arquitectura
Zoonosi i una sola salut (one health) Ciències de la Salut

Dades històriques

Aqüicultura 2014 2014 Ciències
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia 2013 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en anglès/llengües estrangeres 2011 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en biologia-geologia/física-química 2011 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de la informació i el coneixement en l'àmbit de la salut (Sant Cugat del Vallès) 2012 2014 Ciències de la Salut
Història de catalunya 2015 2015 Arts i Humanitats
Història de la ciència: ciència, història i societat 2006 2013 Ciències
Història econòmica 2014 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades / transfusion medicine and advanced cell therapies 2014 2015 Ciències de la Salut
Microcirurgia reconstructiva / reconstructive microsurgery 2015 2015 Ciències de la Salut
Neurorehabilitació (Badalona) 2011 2013 Ciències de la Salut
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge 2014 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Recerca translacional en fisioteràpia (Sant Cugat del Vallès) 2015 2015 Ciències de la Salut
Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (Badalona) 2010 2013 Ciències de la Salut
Retina 2015 2015 Ciències de la Salut

Estudis anteriors a l'EEES

Enginyer en informàtica i grau en matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
Graduat en traducció i interpretació i llicenciat en filologia francesa Arts i Humanitats

Dades històriques

Administració i direcció d'empreses 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Administració i direcció d'empreses - dret 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Antropologia social i cultural 2000 2014 Arts i Humanitats
Arts i disseny (Barcelona) 2010 2017 Arts i Humanitats
Arxivística i gestió documental 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Biologia 2006 2017 Ciències
Biologia Facultat de ciències 2000 2005 Ciències
Bioquímica 2000 2005 Ciències
Bioquímica Facultat de biociències 2006 2013 Ciències
Biotecnologia 2006 2014 Ciències
Biotecnologia Facultat de ciències 2000 2003 Ciències
Biotecnologia Facultat de ciències 2003 2005 Ciències
Ciència i tecnologia dels aliments 2000 2014 Ciències de la Salut
Ciències ambientals 2000 2014 Ciències
Ciències de la informació (sense oferta) 2000 2009 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències del treball 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials (Manresa) 2004 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències polítiques i de l'administració 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències polítiques i sociologia (sense oferta) 2000 2010 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències, secció biològiques (sense oferta) 2000 2004 Ciències
Ciències, secció físiques (sense oferta) 2000 2004 Ciències
Ciències, secció geològiques (sense oferta) 2000 2004 Ciències
Ciències, secció informàtica (sense oferta) 2000 2004 Enginyeria i Arquitectura
Ciències, secció matemàtiques (sense oferta) 2000 2004 Ciències
Ciències, secció químiques (sense oferta) 2000 2004 Ciències
Comunicació audiovisual 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Criminologia 2004 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Dansa per a mestres de primària 2000 2008 Arts i Humanitats
Direcció hotelera 2002 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Disseny (Barcelona) 2010 2017 Enginyeria i Arquitectura
Documentació 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Dret 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Dret (sense oferta) 2000 2004 Ciències Socials i Jurídiques
Economia 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Educació social 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria de materials 2009 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de telecomunicació 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en electrònica 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en informàtica 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica - matemàtiques 2005 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió (Sant Cugat del Vallès) 2004 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat (Barcelona) 2004 2013 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial (Barcelona) 2004 2013 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial - electricitat (Barcelona) 2005 2013 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica (Barcelona) 2004 2013 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial 2009 2013 Enginyeria i Arquitectura
Estadística 2000 2013 Ciències
Estudis d'àsia oriental 2003 2017 Arts i Humanitats
Estudis internacionals i interculturals 2000 2011 Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial i electricitat (Barcelona) 2008 2008 Enginyeria i Arquitectura
Filologia (sense oferta) 2009 2009 Arts i Humanitats
Filologia anglesa 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia catalana 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia clàssica 2000 2013 Arts i Humanitats
Filologia francesa 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia francesa - traducció i interpretació (francès) 2005 2013 Arts i Humanitats
Filologia hispànica 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia i ciències de l'educació, secció pedagogia (sense oferta) 2000 2010 Ciències Socials i Jurídiques
Filosofia 2000 2017 Arts i Humanitats
Filosofia (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Filosofia i ciències de l'educació, secció filosofia (sense oferta) 2000 2010 Arts i Humanitats
Filosofia i lletres - filologia anglogermànica (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Filosofia i lletres - filologia clàssica (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Filosofia i lletres - filologia romànica (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Filosofia i lletres, secció filologia, especialitat filologia catalana (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Filosofia i lletres, secció filosofia i cc. educació, especialitat cc. d'educació (sense oferta) 2000 2004 Ciències Socials i Jurídiques
Filosofia i lletres, secció geografia i història (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Filosofia i lletres, secció geografia i història, especialitat geografia (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Filosofia i lletres, secció geografia i història, especialitat història (sense oferta) 2000 2008 Arts i Humanitats
Filosofia i lletres- filologia, secció filologia hispànica (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Fisioteràpia (Sant Cugat del Vallès) 2004 2013 Ciències de la Salut
Fisioteràpia (Manresa) 2004 2013 Ciències de la Salut
Física 2000 2013 Ciències
Geografia 2000 2017 Arts i Humanitats
Geologia 2000 2013 Ciències
Gestió aeronàutica 2009 2011 Enginyeria i Arquitectura
Graduat sènior en cultura, ciència i tecnologia (Terrassa) 2007 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Història 2000 2017 Arts i Humanitats
Història de l'art 2000 2017 Arts i Humanitats
Història i ciències de la música 2000 2013 Arts i Humanitats
Humanitats 2000 2017 Arts i Humanitats
Infermeria (Sant Cugat del Vallès) 2011 2013 Ciències de la Salut
Infermeria (Barcelona) 2004 2013 Ciències de la Salut
Infermeria Escola universitària d'infermeria de la vall d'hebrón (Barcelona) 2004 2012 Ciències de la Salut
Infermeria (Manresa) 2004 2013 Ciències de la Salut
Infermeria (Terrassa) 2004 2013 Ciències de la Salut
Investigació i tècniques de mercat 2009 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Llicenciat en filologia anglesa i filologia catalana 2007 2013 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia anglesa i filologia francesa 2007 2013 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia anglesa i filologia hispànica 2007 2013 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia catalana i filologia anglesa 2005 2017 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia catalana i filologia francesa 2006 2013 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia catalana i filologia hispànica 2005 2017 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia francesa i filologia anglesa 2005 2017 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia francesa i filologia catalana 2005 2013 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia francesa i filologia hispànica 2005 2013 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia hispànica i filologia anglesa 2005 2017 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia hispànica i filologia catalana 2005 2017 Arts i Humanitats
Llicenciat en filologia hispànica i filologia francesa 2005 2013 Arts i Humanitats
Logopèdia (Manresa) 2004 2013 Ciències de la Salut
Logopèdia 2000 2013 Ciències de la Salut
Matemàtiques 2000 2017 Ciències
Medicina 2000 2017 Ciències de la Salut
Medicina i cirúrgia (sense oferta) 2000 2004 Ciències de la Salut
Mestre. especialitat d'educació especial 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació física 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació infantil 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació musical 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació primària 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat de llengua estrangera 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Multimèdia (Sant Cugat del Vallès) 2004 2011 Enginyeria i Arquitectura
Pedagogia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Podologia (Manresa) 2004 2013 Ciències de la Salut
Prevenció i seguretat integral 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Professorat e.g.b. (sense oferta) 2000 2009 Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia (sense oferta) 2000 2004 Ciències Socials i Jurídiques
Psicopedagogia 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Química 2000 2014 Ciències
Relacions laborals 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Sociologia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Teoria de la literatura i literatura comparada 2000 2017 Arts i Humanitats
Teràpia ocupacional (Terrassa) 2004 2013 Ciències de la Salut
Traducció i interpretació 2000 2010 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (alemany) 2000 2013 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (alemany) (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (anglès) 2000 2014 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (anglès) (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (francès) 2000 2017 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (francès) (sense oferta) 2000 2004 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (francès) - filologia francesa 2005 2013 Arts i Humanitats
Turisme 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Veterinària 2000 2017 Ciències de la Salut
Veterinària (sense oferta) 2000 2004 Ciències de la Salut