Resum

Nota de tall juny

 • Traducció i interpretació (anglès)
 • Traducció i interpretació (francès)
 • Traducció i interpretació (alemany)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 228 221 206 ND 206 80,44% 0 ND
10-11 220 246 229 96,14% 427 78,65% 0 ND
11-12 220 308 230 96,7% 633 81,34% 0 ND
12-13 240 291 242 97,18% 830 82,79% 75 98%
13-14 240 256 238 98,64% 916 85,24% 153 95%
14-15 240 225 203 96,32% 886 84,98% 149 92%
15-16 230 237 216 97,06% 881 85,63% 161 93%
16-17 230 239 217 96,19% 872 86,42% 163 93%
17-18 230 249 219 98,57% 853 86,49% 150 92%
18-19 230 215 200 91,79% 840 87,63% 157 94%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)