Resum

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Associat

Hores de docència per categoria del professor

  • Associat

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • No doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)

Alumnes que marxen per paí­s

  • XINA, LA
  • JAPÓ, EL
  • COREA, REPÚBLICA DE
  • ESTATS UNITS D'AMÈRICA, ELS