Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 28
Home 11
Total 39

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 28
Home 11

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10