Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
08-09 10 15 5 ND 14 85,06% 0 ND
09-10 10 29 4 ND 34 90,05% 0 ND
10-11 20 41 23 100% 56 90,49% 0 ND
11-12 20 37 25 100% 78 92,96% 0 ND
12-13 20 45 22 100% 94 93,65% 0 ND
13-14 20 57 23 100% 105 92,03% 0 ND
14-15 0 0 ND 100% 0 0% 0 ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)