UAB : Generació i aplicacions de la radiació de sincrotró / generation and applications of synchrotron radiation

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
12-13 20 7 7 100% 14% 6 98%
14-15 0 ND 1 0% 0% 1 95%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)