Resum

Nota de tall juny

 • Química
 • Física / Química

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 140 120 138 82,71% 162 47,88% 0 ND
11-12 130 127 137 81,62% 275 66,87% 0 ND
12-13 120 131 121 80,99% 376 68,91% 0 ND
13-14 120 120 121 82,05% 479 70,7% 29 99%
14-15 120 149 126 88,8% 542 75,53% 54 92%
15-16 130 127 119 80,87% 543 74,56% 82 88%
16-17 130 123 121 90,76% 540 76,96% 123 84%
17-18 120 121 118 76,32% 487 76,39% 101 85%
18-19 120 131 122 84,87% 478 78,49% 90 83%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)