Resum

Nota de tall juny

 • Ciències ambientals
 • Ciències ambientals / Geologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 90 88 92 67,42% 96 73,24% 0 ND
11-12 90 96 90 75,82% 177 74,16% 0 ND
12-13 90 77 95 50% 283 81,14% 0 ND
13-14 80 80 81 70,13% 356 82,74% 25 97%
14-15 70 91 78 77,03% 383 86,71% 92 92%
15-16 80 65 69 75,76% 343 86,14% 64 91%
16-17 80 55 69 67,65% 315 85,26% 75 90%
17-18 70 60 68 80,88% 287 85,17% 75 90%
18-19 60 81 65 69,23% 267 86,55% 52 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)