Resum

Nota de tall juny

 • Estadística aplicada
 • Estadística aplicada / Sociologia (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 50 21 37 83,33% 56 61,29% 1 ND
11-12 50 65 53 90% 106 56,33% 9 ND
12-13 50 35 54 86,36% 123 59,8% 22 97%
13-14 50 34 51 91,3% 123 57,78% 7 94%
14-15 50 40 42 85,19% 132 70,12% 21 89%
15-16 50 41 39 85,29% 133 68,86% 14 89%
16-17 50 39 39 78,38% 131 68,76% 21 90%
17-18 40 37 40 76,32% 125 74,82% 20 87%
18-19 40 36 41 73,68% 127 78,8% 16 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)