UAB : Física de sistemes biològics i radiofísica

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
10-11 25 7 7 88% 14% 3 0%
11-12 0 0 3 78% 0% 2 0%
12-13 0 0 1 100% 0% 1 78%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.