UAB : Facultat de ciències de la comunicació

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 365
FP2, CFGS 36
Univ. Batx. / COU 25
Més grans de 25 anys 20
Diplomat, llicenciat 11
Univ. FP2 / CFGS 6
Més grans de 45 anys 1
Altres accessos 1
Total 465

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000382 Comunicació audiovisual 163 434 241 313
GRAU00000384 Periodisme 484 654 227 352
GRAU00000385 Publicitat i relacions públiques 204 589 247 364
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 851 1.677 715 1.029

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 401
Assignació 2a opció 113
Assignació 3a opció 17
Assignació 4a opció 12

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats