Resum

Nota de tall juny

 • Comunicació audiovisual

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 147 78 80,26% 80 95,66% 0 ND
11-12 80 163 80 65,79% 159 92,8% 0 ND
12-13 80 116 87 81,01% 235 95,01% 0 ND
13-14 80 160 86 76,25% 312 95,97% 51 99%
14-15 80 138 92 60,23% 338 96,3% 70 99%
15-16 80 128 82 78,21% 328 96,26% 74 97%
16-17 80 134 84 84,15% 326 94,47% 65 98%
17-18 80 111 84 75,31% 334 93,54% 62 98%
18-19 80 134 85 71,95% 345 91,93% 72 98%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)