Resum

Nota de tall juny

 • Periodisme

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 295 456 291 87,94% 295 87,59% 0 ND
11-12 295 484 300 84,21% 570 90,23% 0 ND
12-13 295 439 291 92,91% 824 92,93% 0 ND
13-14 295 427 297 84,64% 1.088 92,14% 146 97%
14-15 280 384 286 91,45% 1.181 92,48% 198 97%
15-16 280 441 279 94,12% 1.227 91,35% 261 97%
16-17 280 390 280 91,82% 1.201 91,65% 262 95%
17-18 280 348 277 90,07% 1.159 91,8% 228 96%
18-19 280 406 274 87,97% 1.161 90,81% 231 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)