Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 374
Home 196
Total 570

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 374
Home 196

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10