Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 654
Demanda 1a opció 484
Demanda 2a opció 352
Demanda 3a opció 227

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 282
Assignació 2a opció 53
Assignació 3a opció 16
Assignació 4a opció 11

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 10 a <11 1.190
De 9 a <10 635
De 11 a <12 542
De 12 a <13 65
De 6 a <7 51
De 7 a <8 44
De 5 a <6 21
De 8 a <9 13
De 13 a 14 9
Sense informar 5
Total 2.575

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 253
Univ. Batx. / COU 14
Més grans de 25 anys 12
FP2, CFGS 11
Diplomat, llicenciat 8
Més grans de 45 anys 1
Altres accessos 1
Total 300