Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 295 427 297 84,64%
14-15 280 384 286 91,45%
15-16 280 441 279 94,12%
16-17 280 390 280 91,82%
17-18 280 348 277 90,07%
18-19 280 406 274 87,97%

Nota de tall juny

  • Periodisme

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12
  • De 12 a <13

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 241
Univ. Batx. / COU 24
Més grans de 25 anys 7
FP2, CFGS 6
Diplomat, llicenciat 5
Univ. FP2 / CFGS 3
Total 286