Resum

Nota de tall juny

 • Publicitat i Relacions Públiques

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 203 79 76,62% 81 88,17% 0 ND
11-12 80 204 85 67,95% 163 93,12% 0 ND
12-13 80 189 82 81,58% 242 95,29% 0 ND
13-14 80 190 84 60,26% 316 96,13% 59 98%
14-15 80 167 86 62,82% 330 96,79% 73 98%
15-16 80 139 84 70% 336 97,14% 65 98%
16-17 80 162 80 85,9% 338 96,19% 71 99%
17-18 80 155 82 61,73% 341 93,47% 77 97%
18-19 80 160 82 67,09% 327 96,72% 76 98%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)