Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 326
FP2, CFGS 88
Univ. Batx. / COU 46
Més grans de 25 anys 14
Diplomat, llicenciat 10
Univ. FP2 / CFGS 6
Més grans de 40 anys 3
Més grans de 45 anys 2
Total 495

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000037 Criminologia 170 491 239 241
GRAU00000443 Dret 341 656 443 410
GRAU00000040 Relacions laborals 175 321 173 151
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 686 1.468 855 802

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 467
Assignació 2a opció 44
Assignació 4a opció 27
Assignació 3a opció 22

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats