Resum

Nota de tall juny

 • Criminologia / Dret (simultaneïtat)
 • Criminologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 210 81 ND 81 85,09% 0 ND
10-11 80 187 75 97,06% 146 88,84% 0 ND
11-12 80 170 79 90,67% 212 92,81% 0 ND
12-13 80 142 81 90,79% 279 93,92% 46 98%
13-14 80 147 82 91,14% 300 92,57% 56 98%
14-15 70 129 73 81,16% 292 93,95% 67 97%
15-16 80 111 69 95,65% 277 92,43% 58 98%
16-17 80 106 67 95,31% 271 91,98% 61 96%
17-18 70 130 73 92,86% 273 90,9% 52 96%
18-19 70 115 71 88,24% 267 94,58% 55 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)