UAB : Graduat en criminología i graduat en dret

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
14-15 20 72 25 95,24% 25 95% 0 ND
15-16 0 42 19 ND 38 92,98% 0 ND
16-17 0 40 20 89,47% 56 90,94% 0 ND
17-18 20 41 21 84,21% 72 93,53% 0 ND
18-19 ND ND ND ND 68 96,11% 2 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)