UAB : Graduat en criminolog?a i graduat en dret

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 11 a <12 8
De 10 a <11 6
De 12 a <13 5
De 5 a <6 1
De 13 a 14 1
Total 21