UAB : Facultat de filosofia i lletres

Dades de curs acadèmic

  • Curs Acadèmic :

Nombre d'alumnes titulats, per sexe i edat

Dona 463
Home 290

Evolució de la distribució per tipus d'estudi dels alumnes titulats

  • Titulats de graus
  • Titulats de màsters
  • Titulats de cicles

Evolució de la taxa de rendiment

  • Grau
  • Màster
  • Estudis anteriors a l'EEES

Taxa de rendiment, per sexe i edat

Dona
Home

Nombre d'alumnes titulats, per tipus d'estudi

Estudis anteriors a l'EEES 440
Màster 278
Grau 35
Total 753