Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
11-12 0 0 7 75% 0% 5 0%
12-13 25 17 17 90% 12% 11 100%
13-14 0 0 4 60% 0% 2 86%
14-15 0 ND 1 0% 0% 0 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)