Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
08-09 0 33,5 0
09-10 0 27 0
10-11 0 30,1 0
11-12 10,4 28,2 2,7
12-13 13,3 18,2 1,4
13-14 2,1 1,4 0,7

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

HIDA segons el grau de titulació del professor

Facultat de filosofia i lletres 652,05
Total 652,05

La categoria “Sense informar” correspon al personal que fa classe i que és investigador o PAS o personal aliè a la universitat

HIDA per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides