Resum

Nota de tall juny

 • Humanitats

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
08-09 90 50 71 ND 140 61,28% 10 ND
09-10 80 42 63 ND 174 68,63% 17 ND
10-11 80 37 95 64,52% 238 72,69% 19 ND
11-12 80 83 81 97,14% 262 78,32% 35 ND
12-13 0 0 0 ND 177 83,31% 35 93%
13-14 0 0 0 ND 129 84,26% 45 94%
14-15 0 0 ND ND 75 85,5% 38 89%
15-16 0 0 ND ND 33 85,23% 17 86%
16-17 0 0 ND ND 10 75,61% 4 86%
17-18 0 0 ND ND 5 76,47% 3 63%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)