UAB : Literatura comparada: estudis literaris i culturals

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
10-11 50 28 38 87% 11% 27 0%
11-12 0 0 6 44% 0% 2 0%
12-13 0 0 1 100% 0% 1 50%
13-14 0 0 2 100% 0% 2 67%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)