Resum

Nota de tall juny

 • Antropologia social i cultural

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 73 83 ND 83 72,08% 0 ND
10-11 80 81 75 85,33% 130 76,04% 0 ND
11-12 80 151 79 87,69% 184 81,35% 0 ND
12-13 80 80 80 93,94% 225 85,97% 18 96%
13-14 80 79 82 93,59% 255 87,27% 42 96%
14-15 80 71 77 93,85% 264 87,12% 36 97%
15-16 80 70 75 88,89% 267 87,33% 39 96%
16-17 80 78 80 92,21% 285 88,34% 42 96%
17-18 80 88 85 93,75% 300 83,76% 49 96%
18-19 80 82 77 90,41% 288 87,19% 52 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)