Resum

Nota de tall juny

 • Història de l'art

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 110 77 107 ND 108 69,59% 0 ND
10-11 110 72 110 91,38% 191 70,71% 0 ND
11-12 110 152 107 89,41% 256 72,15% 0 ND
12-13 110 87 108 96,25% 327 76,2% 28 97%
13-14 110 50 75 97,78% 326 80,66% 38 91%
14-15 110 38 46 96,43% 294 85,84% 66 91%
15-16 80 41 48 95,12% 256 83,58% 64 90%
16-17 80 66 78 84,42% 247 77,25% 58 90%
17-18 80 58 76 93,06% 224 77,8% 25 90%
18-19 80 53 76 58,33% 240 77,99% 37 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)