Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 209
Home 47
Total 256

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 209
Home 47

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10