Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 368
Demanda 2a opció 176
Demanda 1a opció 152
Demanda 3a opció 143

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 125
Assignació 3a opció 8
Assignació 4a opció 8
Assignació 2a opció 7

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 225
De 5 a <6 168
De 7 a <8 159
De 8 a <9 144
De 9 a <10 62
De 10 a <11 27
Sense informar 24
De 11 a <12 15
De 12 a <13 4
<5 3
Total 831

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 74
Univ. Batx. / COU 22
FP2, CFGS 3
Diplomat, llicenciat 2
Més grans de 25 anys 2
Altres accessos 2
Univ. FP2 / CFGS 1
Més grans de 45 anys 1
Total 107