Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 110 50 75 97,78%
14-15 110 38 46 96,43%
15-16 80 41 48 95,12%
16-17 80 66 78 84,42%
17-18 80 58 76 93,06%
18-19 80 53 76 58,33%

Nota de tall juny

  • Història de l'art

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 29
Univ. Batx. / COU 8
Diplomat, llicenciat 3
FP2, CFGS 2
Altres accessos 2
Més grans de 25 anys 1
Més grans de 45 anys 1
Total 46